Przy golach Ronaldo wybudził się ze śpiączki

Wojciech Drapała        07 listopada 2016        Komentarze (0)

Dawid Pawlaczyk to młody człowiek, którego ciekawy i cudowny przypadek niedawno opisywały polskie i zagraniczne gazety.

Trzy lata temu miał wypadek na rowerze. Wracając od kolegi, potrącił go kierowca samochodu. W konsekwencji 13-letni wówczas chłopiec doznał poważnego urazu i zapadł w śpiączkę.

Rodzice chłopaka nie poddawali się. Postarali się o pobyt w specjalizującej się w tego rodzaju sprawach warszawskiej klinice Budzik i stwarzali mu warunki do wybudzenia.

Istotne w tej historii jest, że Dawid był fanem Realu Madryt, a jego idolem – Cristiano Ronaldo. W ramach terapii rodzice puszczali chłopcu przez słuchawki transmisje meczów z udziałem Ronaldo. W trakcie jednego z nich Dawid się obudził. Miesiąc po wybudzeniu mógł już powrócić do domu.

To nie koniec historii.

Z gazet informacja trafiła do sprawcy całego zamieszania, czyli Cristiano Ronaldo 🙂 Cristiano za pośrednictwem swojego agenta zaprosił chłopca z rodzicami do Madrytu na jeden z meczów Ligi Mistrzów i zaaranżował z nim spotkanie.

Sympatyczny gest gwiazdora 🙂

Przy okazji ubiegłotygodniowego meczu Realu z Legią w Warszawie w hotelu Bristol Ronaldo ponownie spotkał się z Dawidem. Starzy znajomi porozmawiali, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Wymaga podkreślenia, że – jak donoszą media – lekarze nie dawali Dawidowi szans na wybudzenie.

Dlatego chyba warto mieć nadzieje, wierzyć w cuda i nie załamywać się. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek na służbie

Wojciech Drapała        12 października 2016        Komentarze (0)

Chciałbym poinformować o korzystnym wyroku w sprawie mojego klienta o jednorazowe odszkodowanie za wypadek na służbie dla funkcjonariusza policji z ubezpieczenia społecznego.

Być może nie poświęcałbym tej sprawie wpisu, ale samemu zasugerował mi to mój klient. Rzeczywiście w sprawie występuje kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Najpierw omówię stan faktyczny.

Funkcjonariuszowi zlecono wykonanie czynności w terenie. Miał postawić zarzuty podejrzanemu o przestępstwo. Udał się w pobliże miejsce zamieszkania delikwenta. Obok jego posesji kładziona była kostka brukowa stąd były nierówności. Poszkodowany stąpnął z wyższego progu na niższy i poczuł silny ból i chrupnięcie w kręgosłupie.

Tego dnia poszkodowany wziął leki przeciwbólowe i myślał, że wszystko się dobrze zakończy. Następnego dnia miał problem ze wstaniem z łóżka, poszedł do pracy, jednak w jej trakcie musiał udać się do szpitala.

Podjął leczenie w poradni chirurgicznej, stwierdzono u niego małe zmiany zwyrodnieniowo – dyskopatyczne kręgosłupa, sakralizację kręgu i ostry zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, przebywał na zwolnieniu.

Komendant wojewódzki policji odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ stwierdził, że uszczerbek na zdrowiu spowodowany został wcześniej istniejącym schorzeniem u poszkodowanego – sakralizacją kręgu.

W sprawie złożone zostało odwołanie do sądu, zaskarżające decyzję komendanta.

Ostatecznie powołany w sprawie biegły chirurg urazowy ocenił, że objawy ostrego zespołu bólowego są spowodowane wyłącznie przyczyną zewnętrzną i mają związek z wypadkiem. Biegły uznał 10% uszczerbek na zdrowiu. Natomiast sakralizacja kręgu jest wadą wrodzoną bezobjawową u poszkodowanego, nie powodującą w szczególności objawów bólowych.

Sąd zaaprobował opinię biegłego.

Sąd odniósł się do definicji wypadku w związku ze służbą. Jest to zdarzenie nagłe, występujące podczas lub w związku ze służbą, powodujące uraz (lub śmierć) i wywołane przyczyną zewnętrzną.

Sporna była kwestia, czy zadziałała tutaj siła zewnętrzna, pozostałe elementy nie były kwestionowane.

Sąd wyjaśnił, że przyczyna będąca źródłem wypadku musi leżeć poza organizmem człowieka, ale nie musi to być wyłącznie przyczyna zewnętrzna, wystarczy jeśli przyczyni się do powstania uszczerbku na zdrowiu.

Sąd również wskazał, że zewnętrzność przyczyny istnieje nie tylko przy urazach mechanicznych (uderzenie, zgniecenie), przy działaniu związków chemicznych, urazów termicznych, ale też odruchów takich jak poślizgnięcie się czy potknięcie. Natomiast uzasadnione byłoby wyłączenie działania siły zewnętrznej gdyby wykazano, że poszkodowany upadek był spowodowany schorzeniem, z którym łączy się skłonność do omdleń lub zakłóceń równowagi.

W tym konkretnym przypadku doszło na skutek potknięcia się na nierównej powierzchni, dlatego sąd przyznał odszkodowanie za wypadek na służbie.

Warto podkreślić, że podobną kategorią/definicją wypadku (zdarzenie spowodowane nagłą siłą zewnętrzną) posługują się również polisy ubezpieczeń osobowych. W tym przypadku ubezpieczony również posiada tego rodzaju polisę i również odmówiono mu wypłaty. Sprawa jest na drodze sądowej.

Jest jeszcze trzecia rzecz, o której warto wspomnieć.

Sąd wyrokował w oparciu o przepisy z 1972 roku, a nie na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 2014 roku, bo tak nakazywał przepis przejściowy. To również była kwestia sporna w postępowaniu. Miała praktyczne znaczenie. Przepisy z 1972 roku przewidują za ten uraz 10% uszczerbku, a nowe rozporządzenie, z 2014 roku tylko 5%. Natomiast rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (za wypadki przy pracy) – 15%. Taka ciekawostka.

Wynika z tego, że odszkodowanie za wypadek na służbie o takich samych konsekwencjach zdrowotnych może wynieść 3 razy mniej niż wypadek poszkodowanego nie będącego funkcjonariuszem policji lub innych służb.

Odszkodowanie z OC sprawcy – uraz na zdrowiu

Wojciech Drapała        13 września 2016        Komentarze (1)

Przez określenie odszkodowanie z OC czy odszkodowanie z OC sprawcy (czyli po prostu odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej) należy rozumieć ogół roszczeń poszkodowanego w związku ze szkodą wyrządzoną przez inną osobę.

Do takich szkód zaliczamy wypadki komunikacyjne, ale również inne zdarzenia spowodowane przez osobę trzecią.

Mogą to być działania zawinione, np. okaleczenie innej osoby, jak również zaniechania, np. nieodśnieżenie drogi czy niezabezpieczenie terenu budowy.

Odszkodowanie z OC sprawcy może przysługiwać również za czyny niezawinione – np. odpowiedzialność za zawalenie się budynku.

Jeżeli dochodzi do szkody, poszkodowany ma roszczenia do sprawcy, a jeśli osoba odpowiedzialna posiada ubezpieczenie OC, to możliwe jest dochodzenie roszczeń bezpośrednio z polisy ubezpieczeniowej OC. Często ułatwia to dochodzenie roszczeń.

Odszkodowanie z OC – polisa obowiązkowa

Przy wypadkach komunikacyjnych roszczeń można dochodzić z polisy OC posiadacza pojazdów. Taka polisa ma charakter obowiązkowy, a jej zakres jest bardzo szeroki i określony ustawowo.

Ma to dwojakie konsekwencje:

Po pierwsze, jeśli posiadacz pojazdu nie ma wykupionej polisy lub sprawcy nie dało się ustalić, wówczas odpowiedzialność Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Po drugie zakres tej polisy jest zawsze taki sam, niezależnie od ubezpieczyciela, i jest to zakres szeroki np. odszkodowanie z OC przysługuje nawet za szkody umyślne.

Do innych polis obowiązkowych można zaliczyć tzw. polisę rolniczą, OC szpitali.

Odszkodowanie z OC sprawcy – polisa dobrowolna

Nieco inna jest sytuacja w przypadku pozostałych szkód.

One również mogą być chronione polisą, ale są to polisy dobrowolne, zawierane w swobodnej umownie, np. polisa OC posiadacza budynku, pracodawcy, zarządcy drogi, spółdzielni mieszkaniowej czy przedsiębiorstwa.

Należy mieć jednak na względzie, że takie polisy mogą różnić się zakresem ochrony, mogą przewidywać pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Dlatego zakres tej polisy należy każdorazowo sprawdzić.

Tak czy inaczej, doznając szkody, warto zastanowić się czy osoba odpowiedzialna nie jest objęta polisą, co może ułatwiać dochodzenie roszczeń. Jeżeli nie jest objęta polisą lub polisa przewiduje wyłączenia, to możesz dochodzić świadczeń od samego sprawcy w całości lub odpowiedniej części.

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo nie tylko do odszkodowania z OC sprawcy, ale – w pewnych przypadkach – zadośćuczynienia za krzywdę.

Będę je omawiał w poradniku (do pobrania z sidebar’u po lewej stronie).odszkodowanie z OC sprawcy

W Poradniku skupiam się na szkodach na osobie, a konkretnie na uszkodzeniach ciała lub rozstroju zdrowia, czyli urazach.

Poradnik dotyczy nie tylko szkód komunikacyjnych, ale również szkód pozostałych, o ile odpowiada za nie inna osoba, w tym również szkód objętych dobrowolną polisą OC (z zastrzeżeniami o których wspominałem).

W poradniku mówię o 10 najważniejszych według mnie rzeczach o odszkodowaniu za uraz na zdrowiu.

Z poradnika dowiesz się m. in.:

 • Co ma największy wpływ na wysokość świadczenia od ubezpieczyciela lub sprawcy,
 • Jak otrzymać satysfakcjonującą kwotę po wypadku.
 • Co zrobić jeśli pilnie potrzebujesz dużych wydatków na leczenie lub straciłeś źródło dochodu z powodu niezdolności do pracy,

Poza tym w Poradniku wyjaśniam:

 • czym właściwie jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • jakie okoliczności są istotne z punktu widzenia wysokości świadczeń,
 • jakie dokumenty są Ci potrzebne,
 • czym jest zadośćuczynienie,
 • kiedy zgłaszać szkodę i żądać zapłaty,
 • czy możesz otrzymać odszkodowanie od dwóch lub więcej ubezpieczycieli,
 • jakie są najczęstsze przyczyny odmów ubezpieczycieli.

Pobierz Poradnik i dowiedz się czy, jak i w jakiej wysokości możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy.

Odszkodowanie za utracone dochody i zarobki

Wojciech Drapała        08 września 2016        Komentarze (0)

Poszkodowanemu, który utracił dochody w związku uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym przez inną osobę (np. w wypadku komunikacyjnym), przysługuje odszkodowanie za utracone dochody.

Odszkodowanie można otrzymać bezpośrednio od sprawcy szkody albo np. z polisy OC posiadacza pojazdu, jeśli sprawcą był kierowca samochodu.

W jakim zakresie przysługuje odszkodowanie za utracone dochody i zarobki? Najkrócej mówiąc – w zakresie w jakim poszkodowany poniósł stratę i utracił korzyść.

1. Przykładowo, poszkodowany jest zatrudniony na umowie o pracę i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto 3.000 zł. W wypadku złamał nogę, przez co przez 1,5 miesiąca był „uziemiony”, a następnie przez kolejne 1,5 miesiąca będzie musiał prowadzić oszczędzający tryb życia. Przez cały ten okres 3 miesięcy nie mógł pracować i był na zwolnieniu chorobowym. Otrzymał wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy z ZUS.

Aby wyliczyć odszkodowanie za utracone dochody pomniejszamy wynagrodzenie netto (jakie otrzymałby poszkodowany, gdyby pracował i nie przebywał na zwolnieniu) o otrzymane wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (również netto). W ten sposób otrzymujemy utracony dochód netto. Odszkodowanie jest równe temu dochodowi.

Jak zatem wynika z powyższego, odszkodowanie za utracony dochód jest pomniejszane o świadczenia otrzymane z ubezpieczenia społecznego (świadczenie rehabilitacyjne i rentę za częściową lub całkowitą niezdolność do pracy).

2. W praktyce zdarzają się sytuacje, że poszkodowany zatrudniony jest na umowie zlecenia albo jednocześnie na umowie zlecenia i umowie o pracę (u jednego lub więcej pracodawców) albo wykonuje pracę w ramach tzw. samozatrudnienia, czyli wykorzystywania formy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nie zmienia to ogólnej zasady określonej powyżej. Poszkodowanemu będzie przysługiwało odszkodowanie za utracone dochody z wszystkich tytułów, pomniejszone o świadczenia z ZUS.

3. Wyliczenie utraconego dochodu jest bardziej złożone, jeżeli dochód dotychczasowy i/lub dochód przyszły obejmuje i/lub miał obejmować premie, bonusy, udziały w zyskach i/lub inne dodatki bądź dana praca (umowa o pracę lub inna umowa) miała zakończyć się przed okresem niezdolności do pracy.

Oczywiście odszkodowanie za utracone dochody powinno obejmować również ww. dodatki i ewentualne dochody przyszłe.

4. Kolejną bardziej złożoną sytuacją jest własna działalność w pełnym tego słowa znaczeniu (czyli nie w oparciu o tzw. samozatrudnienie).

Z uwagi na to, że wysokość dochodów przedsiębiorcy może być zmienna w czasie, taka sytuacja wymaga każdorazowo indywidualnej oceny.

5. Przy poważniejszych urazach niezdolność do pracy może się przedłużać – do tego stopnia, że poszkodowanego można uznać za częściowo lub całkowicie niezdolnego do pracy zarobkowej.

Przy czym chodzi tu o trwałą niezdolność (niekoniecznie w rozumianą jako nieodwracalną), czyli po prostu o „przedłużoną” niezdolność do pracy, również taką, co do której nie jest pewne kiedy ustanie.

Wówczas poszkodowanemu przysługuje odpowiednia renta (nie należy jej mylić z rentą z ZUS). Jest to świadczenie stałe i okresowe, dotyczące szkody przyszłej. Tym właśnie różni się od roszczenia o zwrot utraconych zarobków, które dotyczy dochodów już utraconych (a więc podlega zsumowaniu).

Renta przysługuje w wysokości dochodów jakie poszkodowany by otrzymywał, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Dla uznania prawa do renty wystarczy obiektywna możliwość uzyskania zarobku w danej wysokości, potencjalnego dochodu – nie jest zaś konieczny dowód stałego i dalszego zatrudnienia w tym samym miejscu pracy.

6. Na marginesie, renta przysługuje również, jeżeli u poszkodowanego zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Przez zwiększone przyszłe potrzeby rozumie się np. stałe wydatki na lekarstwa, koszty opieki, dojazdy do placówek medycznych. Natomiast analogicznie, jeżeli konkretne wydatki powstały już wcześniej, to będą objęte „jednorazowym” roszczeniem o odszkodowanie. Wynika to z natury renty, która jest świadczeniem okresowym, dotyczącym szkody przyszłej.

7. Należy podkreślić, że z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. W więc w takim wypadku renta jest skapitalizowana, płatna jednorazoodszkodowanie za utracone dochodywo, „z góry”. W literaturze podaje się przykład np. podjęcie własnej działalności gospodarczej – wyposażenie sklepu.

8. Omawiając kwestię renty, należy poruszyć możliwość sądowego zabezpieczenia roszczenia o rentę.

Poszkodowany w postępowaniu sądowym może ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia o rentę. Postanowienie wydawane jest na wniosek w toku sprawy sądowej o zapłatę odszkodowania/przyznanie renty lub nawet przed jej wszczęciem. Ma na celu udzielenie niezwłocznej, tymczasowej ochrony. Pozwala to uniknąć niekorzystnych konsekwencji wynikających z czasochłonności postępowania sądowego, które jest rozciągnięte w czasie. Dzięki temu poszkodowany stosunkowo szybko może otrzymać środki finansowe, często niezbędne do życia. W postępowaniu zabezpieczającym poszkodowany nie musi udowodnić roszczenia, a jedynie je uprawdopodobnić, co jest łagodniejszym wymogiem.

Warto dodać, że tego rodzaju postanowienie jest natychmiastowo wykonalne, co oznacza, że nawet jeśli zostanie zaskarżone przez drugą stronę postępowania, to i tak zobowiązany musi wykonać postanowienie sądu (nie trzeba czekać do uprawomocnienia, aby móc je zrealizować).

Zabezpieczenie roszczenia o rentę może dotyczyć zarówno renty z powodu utraty całkowitej lub częściowej pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Co więcej zabezpieczenie może dotyczyć również „jednorazowego” kosztu leczenia, np. wydatku na zabieg operacyjny. Taki przypadek omawiałem w jednym z materiałów.

Jeżeli chcesz odzyskać odszkodowanie za utracone dochody, napisz do mnie maila, a ja podejmę się prowadzenia twojej sprawy.

Odszkodowanie powypadkowe i odszkodowanie komunikacyjne za szkody rzeczowe i na osobie

Wojciech Drapała        01 września 2016        10 komentarzy

Odszkodowanie komunikacyjne (odszkodowanie powypadkowe) odnosi się do szkód spowodowanych ruchem pojazdów.

Może wynikać z polisy dobrowolnej – AC lub NNW (chroni sprawcę od szkód spowodowanych we własnym majątku) albo z polisy obowiązkowej OC (dotyczy szkód spowodowanych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu). I właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy materiał.

Więcej o NNW dowiesz się z tych materiałów: wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Najogólniej rzecz ujmując, odszkodowanie komunikacyjne – odszkodowanie powypadkowe może wynikać ze szkody rzeczowej i/lub szkody na osobie.

I. Szkody rzeczowe – dotyczą uszkodzeń pojazdu i innych rzeczyodszkodowanie komunikacyjne

W związku z uszkodzeniem (zniszczeniem) pojazdu można mówić o następujących wydatkach i kosztach, które podlegają rekompensacie poprzez odszkodowanie komunikacyjne z OC (odszkodowanie powypadkowe).

Zaliczamy do nich:

1. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jeżeli naprawa jest opłacalna, to obejmuje koszty naprawy. Jak ustalić koszty naprawy, dowiesz się z tego materiału: odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

2. Jeśli naprawa jest nieopłacalna (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu sprzed szkody), otrzymasz odszkodowanie za szkodę całkowitą, czyli różnicę pomiędzy wartością auta sprzed szkody a po szkodzie.

3. Odszkodowanie powypadkowe za najem pojazdu zastępczego. Jeżeli naprawa pojazdu jest opłacalna, przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne za najem za okres potrzebny do naprawy.

4. Jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna (szkoda całkowita), wówczas przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne, które obejmuje koszt najmu pojazdu od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo kilka dni na zakup nowego samochodu i zagospodarowanie pojazdu.

5. Odszkodowanie komunikacyjne  za utratę wartości handlowej pojazdu, dotyczy ono  pojazdów nie starszych niż 3-6 letnie. Więcej tutaj: odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu po wypadku

6. W związku z uszkodzeniem i zniszczeniem samochodu mogą pojawić inne wydatki, które podlegają zwrotowi, można zaliczyć do nich np. wydatek na holowanie pojazdu, wydatek na przechowanie pojazdu zniszczonego itp.

7. Do wydatków pozostałych można również zaliczyć np. wydatek na opinię rzeczoznawcy samochodowego (np. wycena kosztów naprawy) oraz koszt związany z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem innych rzeczy w wypadku czy kolizji (np. zniszczenie odzieży, telefonu komórkowego itp.).

II. Szkody na osobie

Pozostała grupa szkód to szkody na osobie.

Wśród szkód osobowych możemy wyróżnić szkody w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz szkody śmiertelne.

Każda z tych kategorii dzieli się z kolei na szkodę majątkową (odszkodowanie) i szkodę niemajątkową (zadośćuczynienie).

1. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest naruszenie integralności fizycznej człowieka, np. złamanie ręki, uszkodzenie narządów wewnętrznych, ale również samo naruszenie powłoki cielesnej (rozcięcie skóry), skręcenie kręgosłupa czy zwichnięcie ręki, jak również np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej).

a. odszkodowanie

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje za szkodę majątkową. Mówiąc w uproszczeniu są to wydatki i koszty poniesione na leczenie.

Możemy zaliczyć do nich m. in.:

 • wydatki na pobyt w szpitalu, lekarstwa,
 • koszty przejazdów do placówek medycznych z miejsca zamieszkania,
 • koszty niezbędnej pomocy osoby trzeciej, przy czym odszkodowanie przysługuje również, jeżeli opieka świadczona jest bezpłatnie przez członka rodziny poszkodowanego,
 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty nabycia protez i innych specjalistycznych aparatów i urządzeń (np. kul, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego).

Ponadto, poszkodowany może również żądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, np. na zabieg operacyjny. Co więcej, odszkodowanie powypadkowe obejmuje również utracone korzyści, w tym utracone zarobki oraz prawo do renty.

Jak widać, odszkodowanie dotyczy ściśle określonych kwot.

Inaczej jest przy szkodzie niemajątkowej, za która przysługuje zadośćuczynienie.

b. zadośćuczynienie

Szkodą niemajątkową, czyli krzywdą są ujemne przeżycia związane z dolegliwościami powypadkowymi, głównie ból i cierpieniami fizycznymi i psychicznymi.

Krzywda jest rekompensowana w postaci zadośćuczynienia. Jest roszczeniem osobnym i niezależnym od odszkodowania, o którym mówiłem wcześniej.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać w szczególności:

 • rodzaj i charakter doznanego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych,
 • stopień natężenia cierpienia
 • czas trwania cierpień
 • ujemne skutki zdrowotne,
 • czas trwania negatywnych skutków zdrowotnych
 • nieodwracalność następstw urazu zdrowotnego

Przykład: jeżeli poszkodowany doznał urazu kręgosłupa, musi nosić przez pewien czas kołnierz ortopedyczny, odczuwa ból, ma wizyty u lekarza, ponosi krzywdę.

Nie będę się rozpisywał o zadośćuczynieniu za krzywdę, dużo więcej dowiesz się o tym tutaj: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

2. Odszkodowanie powypadkowe za szkody śmiertelne

Roszczenia za szkody śmiertelne przysługują osobom najbliższym osobom zmarłym w wypadkach.

W ramach tych szkód, podobnie jak przy urazach, znajdują się szkody majątkowe (za które przysługuje odszkodowanie) i szkody niemajątkowe (za które przysługuje zadośćuczynienie).

Odszkodowanie komunikacyjne (i zadośćuczynienie) za szkody śmiertelne omawiam w innym materiale.