Maj 2014

W dzisiejszym wpisie chciałbym nawiązać do uchwały SN z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11) odnoszącej się do kwestii, jaką jest odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego. Sąd stwierdził w niej, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione […]

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku

Wojciech Drapała        19 maja 2014        12 komentarzy

Właściciel pojazdu uszkodzonego przez osobę trzecią, oprócz kosztów naprawy czy kosztów najmu pojazdu zastępczego, może otrzymać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku. Nie każdy pojazd traci wartość handlową po kolizji. Przede wszystkim pojazd powinien być nie starszy niż 3 – 6 lat. Poza tym w przypadku samochodów osobowych i terenowych ustalenie ubytku wartości możliwe […]

Jak wybrać właściwy sąd – odszkodowanie z OC.

Wojciech Drapała        14 maja 2014        Komentarze (0)

Wystąpienie z powództwem o odszkodowanie z OC sprawcy przeciwko zakładowi ubezpieczeń – jak w każdym wypadku wystąpienia na drogę sądową – wymaga ustalenia, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy. Ustawodawca przyznał poszkodowanemu szeroką możliwość wyboru sądu, przed którym sprawa może być rozpoznana. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 […]

Odsetki za opóźnienie wypłaty świadczenia – odszkodowanie z OC

Wojciech Drapała        09 maja 2014        Komentarze (0)

Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił odszkodowanie z OC sprawcy z odsetkami za opóźnienie. Zgodnie z art.  14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli przekracza ten termin, poszkodowanemu przysługują odsetki w wysokości […]

Uznanie powództwa po otrzymaniu pozwu

Wojciech Drapała        06 maja 2014        Komentarze (1)

Ostatnim razem zapowiedziałem, że opiszę ciekawy przypadek Poszkodowanej, która praktycznie po jednej małej czynności odzyskała całe odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jednak zanim to nastąpiło musiała się nieźle napracować. Zacznę od początku. Poszkodowana miała szkodę w pojeździe Audi z 2002 roku. Kosztorys ubezpieczyciela był na na kwotę 6.158,44 zł. Ubezpieczyciel uwzględnił stawki za rbh w wysokości […]