Maj 2014

W dzisiejszym wpisie chciałbym nawiązać do uchwały SN z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11) odnoszącej się do kwestii, jaką jest odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego. Sąd stwierdził w niej, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione […]

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku

Wojciech Drapała        19 maja 2014        7 komentarzy

Właściciel pojazdu uszkodzonego przez osobę trzecią, oprócz kosztów naprawy czy kosztów najmu pojazdu zastępczego, może otrzymać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku. Nie każdy pojazd traci wartość handlową po kolizji. Przede wszystkim pojazd powinien być nie starszy niż 3 – 6 lat. Poza tym w przypadku samochodów osobowych i terenowych ustalenie ubytku wartości możliwe […]

Jak wybrać właściwy sąd – odszkodowanie z OC.

Wojciech Drapała        14 maja 2014        Komentarze (0)

Wystąpienie z powództwem o odszkodowanie z OC sprawcy przeciwko zakładowi ubezpieczeń – jak w każdym wypadku wystąpienia na drogę sądową – wymaga ustalenia, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy. Ustawodawca przyznał poszkodowanemu szeroką możliwość wyboru sądu, przed którym sprawa może być rozpoznana. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 […]

Odsetki za opóźnienie wypłaty świadczenia – odszkodowanie z OC

Wojciech Drapała        09 maja 2014        Komentarze (0)

Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił odszkodowanie z OC sprawcy z odsetkami za opóźnienie. Zgodnie z art.  14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli przekracza ten termin, poszkodowanemu przysługują odsetki w wysokości […]

Czas zasadnego najmu pojazdu zastępczego okiem samorządu ubezpieczycieli

Wojciech Drapała        06 maja 2014        Komentarze (1)

Chciałbym pokazać, jak na odszkodowanie za najem samochodu zastępczego (a właściwie sposobu obliczania zasadnego czasu najmu) zapatruje się Polska Izba Ubezpieczeń, czyli samorząd ubezpieczycieli. Organizacja ta wydała jakiś czas temu wytyczne dotyczące weryfikacji okresu najmu. Nie mają one charakteru wiążącego, ich celem jest ujednolicenie praktyki ubezpieczycieli w sprawach najmu. W wielu przypadkach można zauważyć wpływ wytycznych […]