Sierpień 2014

Czy mogę wycofać się z oświadczenia o spowodowaniu kolizji drogowej?

Wojciech Drapała        28 sierpnia 2014        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie omawiałem kwestię, czy poszkodowany w kolizji drogowej powinien poprzestać na odebraniu od sprawcy pisemnego oświadczenia o jego winie czy też powinien wzywać na miejsce zdarzenia policję. Tym razem chciałbym poruszyć taką kwestię: Dochodzi do kolizji drogowej. Na miejscu podpisujesz oświadczenie, że to Ty spowodowałeś wypadek. Nie wzywasz policji. Po czym następnego dnia dochodzisz […]

Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy spisywać i co powinno zawierać?

Wojciech Drapała        27 sierpnia 2014        2 komentarze

Jesteś uczestnikiem stłuczki. Poszkodowanym lub sprawcą. Nikt nie ucierpiał w kolizji. Jedyne konsekwencje to uszkodzenia samochodu/samochodów. Co robić, aby likwidacja szkody z OC sprawcy przebiegła sprawnie? Wzywać policję czy spisywać oświadczenie o winie i wymieniać się numerami polisy? Ja uważam, że najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest spisanie takiego oświadczenia. Oczywiście nie wchodzi ono w grę, gdy okoliczności kolizji […]

Egzotyka uzasadnień decyzji ubezpieczeniowych

Wojciech Drapała        22 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Wczoraj spotkałem się z takim stanem faktycznym: Poszkodowana ma uszkodzony samochód z powodu winy osoby trzeciej. Dopomina się o odszkodowanie z OC sprawcy za naprawę. Dostarcza kosztorys naprawy i inne potrzebne dokumenty. Ubezpieczyciel przekracza ustawowy 30-dniowy termin wypłaty. Nie dokonuje wypłaty nawet części bezspornej, choć dokonał weryfikacji kosztów naprawy. W końcu ubezpieczyciel zaczyna żądać (uwaga, żeby nie spaść z krzesła!)…KOPII […]

W ostatnim czasie zaobserwowałem dziwną praktykę zakładów ubezpieczeniowych, w których zakłady wstrzymują się z wydaniem decyzji określającej odszkodowanie z OC sprawcy. Polega ona na tym, że: poszkodowany (którego pojazd uległ uszkodzeniu w wypadku nie z jego winy) wynajmuje pojazd zastępczy. Oddaje pojazd do warsztatu naprawczego i zgłasza szkodę. Następnie czeka na decyzję ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody. W końcu czekanie […]

Szkoda całkowita w pojeździe a odszkodowanie z OC sprawcy

Wojciech Drapała        19 sierpnia 2014        153 komentarze

W przypadku szkody komunikacyjnej w typowej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów naprawy pojazdu, może się jednak zdarzyć, że w pojeździe wystąpi szkoda całkowita. Ma to bardzo istotne znaczenie dla poszkodowanego, ponieważ determinuje to wysokość odszkodowania, które powinien otrzymać. Szkoda całkowita występuje, jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Z nieopłacalnością naprawy mamy do czynienia, gdy jej […]