Marzec 2015

Ostatnio otrzymałem prośbę o poradę w następującej sprawie: Kierując samochodem osobowym w strefie zamieszkania, podczas manewru cofania nie zachowałam szczególnej ostrożności. W rezultacie uderzyłam w samochód osobowy, który stał obok, i nieświadoma tego czynu odjechałam ok. 500 m. do pracy. Po około miesiącu czasu dostałam wezwanie na komisariat policji, gdzie zarzucono mi kolizję i ucieczkę z […]

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku trwałych następstw

Wojciech Drapała        09 marca 2015        57 komentarzy

Odmowa wypłaty odszkodowania to temat, który od dłuższego czasu nie daje mi spokoju. Dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, a mianowicie nieuznawania przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodowym a urazem zdrowotnym. Niech posłuży mi pewna historia: Pan Adrian był jako pasażer pojazdu uczestnikiem wypadku (stłuczka pojazdów). Na SOR udał się dnia […]