Wrzesień 2015

Pozew o odszkodowanie – wygrana sprawa z ubezpieczycielem… walkowerem

Wojciech Drapała        30 września 2015        8 komentarzy

Parę dni temu uzyskałem korzystny wyrok dla mojego klienta w sprawie z pozwu o odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawa zakończyła się całkowitą wygraną „walkowerem”. Dlaczego tak uważam? Ponieważ w sprawie zapadł wyrok zaoczny. Ubezpieczyciel nie podjął obrony przeciwko żądaniu pozwu. Prawidłowo wezwany i zawiadomiony nie złożył odpowiedzi na pozew ani nie stawił się jego pełnomocnik na rozprawie. Sąd […]

Wiele wskazuje, że od 1 stycznia 2017 roku pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem (z wyjątkiem tramwaju). Sejm przyjął ustawę o zmianach w prawie o ruchu drogowym, oczekuje teraz ona na podpis prezydenta. Do tej pory pierwszeństwo przysługiwało jedynie pieszemu znajdującemu się na przejściu. Zmiana więc oznacza rozszerzenie […]

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego

Wojciech Drapała        28 września 2015        Komentarze (0)

Ile może wynieść odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego? Właśnie przeczytałem wyrok dotyczący takiego urazu. Pomyślałem, że warto opisać stan faktyczny i rozstrzygnięcie sądu. Poszkodowany, jadać na rowerze, został potrącony przez samochód. W wyniku wypadku doznał stłuczenia stawu barkowego z podwichnięciem w stawie barkowo obojczykowym, urazu skrętnego lewego stawu skokowego, stłuczenia obu stawów kolanowych oraz złamania korony zęba […]

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej a sprawa sprzed 2008 roku

Wojciech Drapała        22 września 2015        Komentarze (0)

Jakiś czas temu analizowałem pewien kazus, który dotyczył roszczenia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Jest rok 2002. Dochodzi do tragicznego wypadku. Ginie w nim mężczyzna. Pozostawia po sobie żonę i dwójkę małoletnich dzieci. Niedługo po tym rodzina zmarłego otrzymuje od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowanie za śmierć męża i ojca. Dzieci otrzymują dodatkowo rentę. Dwa lata później, […]

Z coraz większym spokojem otwieram koperty…

Wojciech Drapała        16 września 2015        Komentarze (1)

Z coraz większym spokojem otwieram koperty sądowe z opiniami biegłych w sprawach odszkodowawczych (te koperty łatwo rozpoznać, bo są trochę bardziej opasłe 🙂 ). Mam na myśli oczywiście opinie w sprawach szkód samochodowych. Dlaczego jestem o nie spokojny? Ponieważ biegli wydają opinie rzetelne, fachowe, korespondujące z aktualnym orzecznictwem, a co najważniejsze – potwierdzające stanowisko procesowe […]