odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie za pomoc osoby bliskiej – wniosek Rzecznika Finansowego

Wojciech Drapała        20 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały, która ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie? Tytułem przypomnienia należy dodać, że Rzecznik Finansowy dysponuje […]

Odszkodowanie z OC sprawcy – uraz na zdrowiu

Wojciech Drapała        13 września 2016        4 komentarze

Przez określenie odszkodowanie z OC czy odszkodowanie z OC sprawcy (czyli po prostu odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej) należy rozumieć ogół roszczeń poszkodowanego w związku ze szkodą wyrządzoną przez inną osobę. Do takich szkód zaliczamy wypadki komunikacyjne, ale również inne zdarzenia spowodowane przez osobę trzecią. Mogą to być działania zawinione, np. okaleczenie innej osoby, jak również […]

Odszkodowanie za utracone dochody i zarobki

Wojciech Drapała        08 września 2016        Komentarze (0)

Poszkodowanemu, który utracił dochody w związku uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym przez inną osobę (np. w wypadku komunikacyjnym), przysługuje odszkodowanie za utracone dochody. Odszkodowanie można otrzymać bezpośrednio od sprawcy szkody albo np. z polisy OC posiadacza pojazdu, jeśli sprawcą był kierowca samochodu. W jakim zakresie przysługuje odszkodowanie za utracone dochody i zarobki? Najkrócej mówiąc […]

Odszkodowanie powypadkowe i odszkodowanie komunikacyjne za szkody rzeczowe i na osobie

Wojciech Drapała        01 września 2016        13 komentarzy

Odszkodowanie komunikacyjne (odszkodowanie powypadkowe) odnosi się do szkód spowodowanych ruchem pojazdów. Może wynikać z polisy dobrowolnej – AC lub NNW (chroni sprawcę od szkód spowodowanych we własnym majątku) albo z polisy obowiązkowej OC (dotyczy szkód spowodowanych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu). I właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy materiał. Więcej o NNW dowiesz się z […]