podatek VAT

Pomimo upływu kilkunastu lat od rozwiania wątpliwości przez Sąd Najwyższy, problematyka nieuwzględniania podatku VAT w wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowaniach pozostaje aktualna. Często się chociażby zdarza, że ubezpieczyciel uzależnia wypłatę pełnego odszkodowania od okazania faktury VAT. Niniejszy wpis, stanowiący krótkie opracowanie uchwały SN, odpowiada czy taka praktyka pozostaje w zgodzie z prawem. W uchwale z dnia […]