Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

sprawa sądowa

Zdarza się niekiedy, że zadośćuczynienie za krzywdę jest nieco mylnie postrzegane jako swoiste zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście odniesione obrażenia, rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo rodzaj uszczerbku na zdrowiu mają bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu zadośćuczynienia. Jednak nazywanie zadośćuczynienia za krzywdę zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu jest zbytnim uproszczeniem. Przedstawię to w […]

W maju na blogu informowałem o projektowanych zmianach w postępowaniu cywilnym. Wpis ten znajdziesz tutaj. Nim się obejrzeliśmy, a projektowane przepisy stały się obowiązującym prawem, zdążyliśmy poczuć smak zmian, jak i wielu odmiennych praktyk i interpretacji sądowych. Dla przypomnienia: Od 3 lipca 2021 roku do postępowania cywilnego wprowadzono m.in. : rozpoznawanie spraw w trybie zdalnym (jako […]

Jakiś czas temu natrafiłem na wyrok, w którym sąd uznał odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezapewnienie bezpieczeństwa na imprezie (dyskotece) i przyznał od niego zadośćuczynienie i odszkodowanie za pobicie przez inną osobę. Co więcej, pogląd z wyroku zaaprobowano w innych sprawach. Wyrok jest o tyle ciekawy, że pozwolił poszkodowanemu otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za pobicie nie od […]

Sejm w dniu 20.04.2021 roku uchwalił ustawę nowelizującą przepisy sądowego postępowania cywilnego. Ustawa trafiła do Senatu, który będzie nad nią procedował. Projektowana ustawa wprowadza m. in.: zasadę rozpoznawania spraw w trybie zdalnym, jednoosobowe składy sądowe, elektroniczne doręczenia sądu dla pełnomocników stron. Ponieważ przepisy dosyć głęboko ingerują w dotychczasowe zasady postępowania, a część z nich oceniam […]

Tak jak wspomniałem w ostatnim wpisie, kontynuuję cykl dotyczący odszkodowania za uraz kręgosłupa (skręcenie kręgów). Tym razem sprawa pana Andrzeja. Tak jak w poprzednim wpisie, poszkodowany w wypadku doznał urazu smagnięcia biczem, czego rezultatem było skręcenie kręgosłupa. Miało to miejsce w październiku 2015 roku. Na SOR założono mu kołnierz ortopedyczny i zalecono odpoczynek oraz stosowanie […]