Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

szkoda całkowita

Jak wiemy, częstą przyczyną sporów ubezpieczeniowych jest zaniżanie kosztów naprawy przez zakład ubezpieczeń. Polega to w szczególności na wyliczaniu kosztów naprawy w oparciu o tzw. części alternatywne (czyli części nieoryginalne) i stosowaniu tzw. potrąceń amortyzacyjnych. O dziwo, zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, kiedy ubezpieczyciel w kosztorysie wskazuje, jak poszkodowany ma naprawiać samochód i że ma go naprawić z […]

W przypadku szkody komunikacyjnej w typowej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów naprawy pojazdu, może się jednak zdarzyć, że w pojeździe wystąpi szkoda całkowita. Ma to bardzo istotne znaczenie dla poszkodowanego, ponieważ determinuje to wysokość odszkodowania, które powinien otrzymać. Szkoda całkowita występuje, jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Z nieopłacalnością naprawy mamy do czynienia, gdy jej […]

Niedawno spotkałem się z takim zapytaniem o odszkodowanie z OC za uszkodzenie pojazdu: Ubezpieczyciel wycenił wartość mojego samochodu sprzed szkody na kwotę 8.100 zł. Uznał, że naprawa wyniesie 6.000 i wypłacił 3.000 zł za szkodę całkowitą, gdyż według niego naprawa była nieopłacalna. Samochód udało się naprawić za kwotę 4.700 zł. Co robić? Otóż sytuacja jest prosta. Po pierwsze, […]

Chciałbym opisać jeszcze jeden z przypadków szkody całkowitej, kiedy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego za okres dłuższy niż do dnia otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą. Zgodnie z tezą uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 roku (sygn. akt III CZP 76/13) poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego, jeżeli wynajmował […]

Niedawno pisałem, że odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego w przypadku szkody całkowitej powinno obejmować równowartość wydatków poniesionych za najem aż do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo za ok. 7 dni przeznaczonych za zagospodarowanie pozostałości i zakup nowego pojazdu. Wskazywałem również wyrok i uchwałę, w których Sąd Najwyższy napisał, że poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków poniesionych na najem […]