szkoda całkowita

Czy ubezpieczyciel może nakazać naprawę pojazdu w określony sposób?

Wojciech Drapała        09 grudnia 2014        13 komentarzy

Jak wiemy, częstą przyczyną sporów ubezpieczeniowych jest zaniżanie kosztów naprawy przez zakład ubezpieczeń. Polega to w szczególności na wyliczaniu kosztów naprawy w oparciu o tzw. części alternatywne (czyli części nieoryginalne) i stosowaniu tzw. potrąceń amortyzacyjnych. O dziwo, zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, kiedy ubezpieczyciel w kosztorysie wskazuje, jak poszkodowany ma naprawiać samochód i że ma go naprawić z […]

Szkoda całkowita w pojeździe a odszkodowanie z OC sprawcy

Wojciech Drapała        19 sierpnia 2014        153 komentarze

W przypadku szkody komunikacyjnej w typowej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów naprawy pojazdu, może się jednak zdarzyć, że w pojeździe wystąpi szkoda całkowita. Ma to bardzo istotne znaczenie dla poszkodowanego, ponieważ determinuje to wysokość odszkodowania, które powinien otrzymać. Szkoda całkowita występuje, jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Z nieopłacalnością naprawy mamy do czynienia, gdy jej […]

Uznanie szkody całkowitej mimo opłacalności naprawy

Wojciech Drapała        14 sierpnia 2014        13 komentarzy

Niedawno spotkałem się z takim zapytaniem o odszkodowanie z OC za uszkodzenie pojazdu: Ubezpieczyciel wycenił wartość mojego samochodu sprzed szkody na kwotę 8.100 zł. Uznał, że naprawa wyniesie 6.000 i wypłacił 3.000 zł za szkodę całkowitą, gdyż według niego naprawa była nieopłacalna. Samochód udało się naprawić za kwotę 4.700 zł. Co robić? Otóż sytuacja jest prosta. Po pierwsze, […]

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego a szkoda całkowita (cz. 5)

Wojciech Drapała        02 lipca 2014        9 komentarzy

Chciałbym opisać jeszcze jeden z przypadków szkody całkowitej, kiedy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego za okres dłuższy niż do dnia otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą. Zgodnie z tezą uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 roku (sygn. akt III CZP 76/13) poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego, jeżeli wynajmował […]

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego a szkoda całkowita (cz. 4).

Wojciech Drapała        27 czerwca 2014        23 komentarze

Niedawno pisałem, że odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego w przypadku szkody całkowitej powinno obejmować równowartość wydatków poniesionych za najem aż do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo za ok. 7 dni przeznaczonych za zagospodarowanie pozostałości i zakup nowego pojazdu. Wskazywałem również wyrok i uchwałę, w których Sąd Najwyższy napisał, że poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków poniesionych na najem […]