zadośćuczynienie

Pozew o zadośćuczynienie – ekspresowe tempo sądu

Wojciech Drapała        25 listopada 2015        2 komentarze

Pozew o zadośćuczynienie nie byłem jeszcze tematem bloga. Jakiś czas temu w jednej ze spraw w imieniu Klientki, która doznała urazu w wypadku drogowym, zgłosiłem roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Na etapie postępowania polubownego ubezpieczyciel wypłacił bezsporną część odszkodowania i zadośćuczynienia. Złożyłem odwołanie. Ubezpieczyciel dopłacił niedużą kwotę. Po konsultacjach z Klientką uznaliśmy, że warto złożyć pozew o zadośćuczynienie i […]

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – w jakiej wysokości?

Wojciech Drapała        15 lipca 2015        Komentarze (0)

Często spotykam się z pytaniem typu „w jakiej wysokości mogę otrzymać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę” z powodu skręcenia kręgosłupa, złamania ręki, złamanie palca itp. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wynika to z faktu, że (w przypadku odpowiedzialności z OC) nie istnieje żaden prosty „przelicznik” pozwalający na „wycenę” szkody jedynie w oparciu o ustalony rodzajowo uraz na zdrowiu, […]

Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również nieświadomemu krzywdy

Wojciech Drapała        02 lipca 2015        Komentarze (0)

Dzisiejsze wydanie pewnego poczytnego dziennika omawia bardzo ciekawe orzeczenie SN. Stan faktyczny: – 17 – letnia pasażerka ucierpiała w wypadku drogowym, spowodowanym przez jej kolegę – kierującego samochodem, – doznała bardzo rozległych obrażeń, od chwili wypadku przebywa w śpiączce, jest w stanie wegetatywnym, – ma nikłe szanse na wybudzenie się, Problem prawny, jaki się zrodził na gruncie […]

Odszkodowanie za śmierć matki

Wojciech Drapała        10 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Niedawno jeden z moich klientów występował do ubezpieczyciela o odszkodowanie za śmierć matki. Przy czym swoje roszczenie opierał nie na polisie komunikacyjnej OC, ale na polisie pracowniczej. Ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty, zasłaniając się tym, że od wykupienia polisy nie upłynął wymagany okres karencji. Na szczęście właściwie uzasadnione pismo, które wystosowałem w imieniu klienta, skłoniło zakład […]

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku trwałych następstw

Wojciech Drapała        09 marca 2015        57 komentarzy

Odmowa wypłaty odszkodowania to temat, który od dłuższego czasu nie daje mi spokoju. Dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, a mianowicie nieuznawania przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodowym a urazem zdrowotnym. Niech posłuży mi pewna historia: Pan Adrian był jako pasażer pojazdu uczestnikiem wypadku (stłuczka pojazdów). Na SOR udał się dnia […]