Czy i jak poszkodowany powinien wykazać niezbędność najmu – odszkodowanie za najem samochodu zastępczego

Wojciech Drapała        09 czerwca 2014        Komentarze (0)

Zarówno ubezpieczyciele, jak i sądy różnie podchodzą do kwestii, czy odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego uzależnione jest od wykazania przez poszkodowanego, że wynajęty pojazd był mu rzeczywiście potrzebny. Dotyczy to również sytuacji, kiedy niewątpliwym jest, że pojazd poszkodowanego był unieruchomiony w związku z naprawą powypadkową. Osobiście uważam, że sam fakt wynajęcia pojazdu świadczy już o tym, że poszkodowany pojazdu potrzebował. Jednak ubezpieczyciele, a nawet sądy nie zawsze podzielają tę opinie.

W przypadku wykorzystywania pojazdu w działalności gospodarczej sprawa jest prostsza. Samo powiadomienie ubezpieczyciela, że pojazd wykorzystywany w ten sposób jest wystarczające. W pozostałych przypadkach ubezpieczyciele i sądy oczekują od poszkodowanego wykazania do czego służył pojazd, w jakim zakresie i jak regularnie był wykorzystywany iże poszkodowany nie dysponiował innym samochodzem. Taka praktyka po części wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11), w myśl której sąd z zasady proporcjonalności może natomiast wynikać zbędność najmu pojazdu zastępczego, jeżeli właściciel nie używał samochodu albo dysponuje innym samochodem nadającym się do wykorzystania. Używanie samochodu w sposób sporadyczny może z kolei uzasadniać celowość wykorzystania w sposób ekwiwalentny innego środka komunikacji.

Co zatem zrobić, aby odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego nie było zakwestionowane?

Poszkodowany powinien – w formie pisemnego oświadczenia – możliwie precyzyjnie opisać sposób wykorzystywania swojego pojazdu, np. codzienny dojazd do pracy (ze wskazaniem miejsca pracy), dowóz dziecka do szkoły lub przedszkola (ze wskazaniem miejsca), wizyty u lekarza, wyjazdy po zakupy, wyjazd na uprzednio zaplanowany urlop.

Jeżeli na etapie postępowania sądowego ubezpieczyciel dalej kwestionuje samą zasadność najmu, poszkodowany powinien złożyć zeznania na ww. okoliczności na rozprawie.

Opisane zabiegi są wystarczające do wykazania, że odszkodowanie z OC sprawcy za najem samochodu zastępczego poszkodowanemu przysługiwało.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: