Odpowiedzialność zarządcy drogi – kilka podstawowych informacji

Wojciech Drapała        05 stycznia 2015        Komentarze (0)

Zima to okres sprzyjający szkodowości na drodze. Zapraszam do lektury wpisu – pomoże Ci ocenić sytuację prawną, jeżeli doznałeś szkody ze strony zarządcy drogi.

1. Co obejmuje odpowiedzialność zarządcy drogi?

Typowymi szkodami, w których może występować odpowiedzialność zarządcy drogi, są:

– szkody spowodowane najechaniem autem lub wejściem pieszego na ubytki jezdni lub chodnika,

– szkody spowodowane zaniedbaniami polegającymi na nieusunięciu śniegu i zlodowaceń,

– szkody spowodowane zanieczyszczeniami jezdni, np. utrzymującymi się na drodze plamami oleju,

– szkody spowodowane nieumieszczeniem znaku, np. ostrzegającego o możliwości wtargnięcia zwierząt.

2. Jakie obowiązki spoczywają na zarządcy drogi?

Zarządca drogi ma m. in. następujące obowiązki:

– utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich (czyli np. mosty i tunele), urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (w szczególności znaki drogowe),

– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

3. Kto jest zarządcą drogi publicznej?

drogi krajowej (w tym autostrady, chyba że eksploatacja autostrady została przekazana spółce prywatnej bądź drogowej spółce specjalnego przeznaczenia) – GDDKiA,

drogi wojewódzkiej – zarząd województwa,

drogi powiatowej – zarząd powiatu,

drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent)

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

4. Kto jest zarządcą drogi nie będącej drogą publiczną?

Zarządcą drogi, która nie ma statusu drogi publicznej (drogi wewnętrznej), mogą być różne podmioty. Przykładowo zarządcą drogi osiedlowej może być spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkańców. Jeżeli szkoda miała miejsce na parkingu supermarketu, zarządcą drogi może być właściciel sklepu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: