Odsetki za opóźnienie wypłaty świadczenia – odszkodowanie z OC

Wojciech Drapała        09 maja 2014        Komentarze (0)

Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił odszkodowanie z OC sprawcy z odsetkami za opóźnienie.

Zgodnie z art.  14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli przekracza ten termin, poszkodowanemu przysługują odsetki w wysokości 13% w skali roku. Jeżeli roszczenie jest wysokie, a opóźnienie duże, odsetki mogą przybrać całkiem pokaźny rozmiar.

Czy jest sposób, aby skłonić zakład ubezpieczeń do zapłaty odsetek za odszkodowanie z OC sprawcy? Chyba jedynym sposobem jest wystąpienie na drogę sądową. W takim wypadku otrzymanie odsetek nie powinno być problemem, gdyż sądy powszechnie zasądzają tego rodzaju świadczenie. Zatem uzyskanie odsetek za odszkodowanie z OC sprawcy jest możliwe!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: