Jak weryfikować koszty naprawy podane przez ubezpieczyciela?

Wojciech Drapała        26 lipca 2014        Komentarze (0)

Praktyki ubezpieczycieli w sprawach o odszkodowanie z OC za naprawę samochodu wciąż odbiegają od wskazań sądów. Dzieje się tak pomimo, że kwestia sposobu określania kosztów naprawy pojazdu została wielokrotnie omówiona w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i orzeczeniach Sądu Najwyższego.  W dalszym ciągu można napotkać decyzje ubezpieczeniowe, w których odmawia się poszkodowanemu naprawy z uwzględnieniem części oryginalnych lub stosuje się tzw. potrącenie amortyzacyjne.

Czy jest sposób, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie  z OC za naprawę w większym wymiarze?

Niestety ubezpieczyciele na etapie tzw. postpowania likwidacyjnego przejawiają dosyć nieugięte stanowisko w kwestiach kosztów naprawy. Jednakże zauważyłem pewną prawidłowość w postępowaniu niektórych zakładów ubezpieczeń (zwłaszcza tych większych). Polega ona na tym, że zakład ubezpieczeń, po zgłoszeniu szkody i dokonanych oględzinach, a przed wydaniem decyzji o wypłacie, sporządza i doręcza poszkodowanemu lub warsztatowi naprawczemu własny kosztorys naprawy. Kosztorys ten  zazwyczaj jest, mówiąc oględnie, bardzo mało korzystny z punktu widzenia poszkodowanego. Chodzi oczywiście o to, że ubezpieczyciel przyjmuje w nim nieadekwatnie niską stawkę za roboczogodzinę oraz uznaje za wystarczającą naprawę z tzw. częściami alternatywnymi.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, że poszkodowany nic sobie z tego nie robi, akceptuje kalkulację i czeka na wypłatę. Następnie rezygnuje z naprawy bądź sam kupuje potrzebne części na Allegro i zleca naprawę znajomemu, który zrobi to „po kosztach”. Czasami się nawet zdarzy, że tak dokonana naprawa nie skonsumuje całej wypłaty odszkodowania.

Jednakże większość poszkodowanych oczekuje prawidłowego przywrócenia swojego pojazdu do stanu sprzed szkody i w tym celu zleca naprawę profesjonalnemu zakładowi naprawczemu. Prowadzony jest on często przez autoryzowanego przedstawiciela producenta danego samochodu. Przed rozpoczęciem naprawy warsztat sporządza własny kosztorys i przedstawia go ubezpieczycielowi i/lub poszkodowanemu. Ten kosztorys często zawiera wyliczenia diametralnie różniące się od tych podanych w kosztorysie ubezpieczyciela! Zwłaszcza co do stawki za prace blacharskie i lakiernicze. Co więcej, zakłady ubezpieczeń często godzą się przynajmniej w części na wyliczenie kosztów wskazanych przez warsztat i dokonują dopłaty do wcześniej wypłacownego odszkodowania.

Zatem, aby otrzymać wyższe odszkodowanie z OC, warto jest na etapie likwidacji szkody przedstawić ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez profesjonalny zakład naprawczy!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: