Odszkodowanie z OC sprawcy – uraz na zdrowiu

Wojciech Drapała        13 września 2016        4 komentarze

Przez określenie odszkodowanie z OC czy odszkodowanie z OC sprawcy (czyli po prostu odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej) należy rozumieć ogół roszczeń poszkodowanego w związku ze szkodą wyrządzoną przez inną osobę.

Do takich szkód zaliczamy wypadki komunikacyjne, ale również inne zdarzenia spowodowane przez osobę trzecią.

Mogą to być działania zawinione, np. okaleczenie innej osoby, jak również zaniechania, np. nieodśnieżenie drogi czy niezabezpieczenie terenu budowy.

Odszkodowanie z OC sprawcy może przysługiwać również za czyny niezawinione – np. odpowiedzialność za zawalenie się budynku.

Jeżeli dochodzi do szkody, poszkodowany ma roszczenia do sprawcy, a jeśli osoba odpowiedzialna posiada ubezpieczenie OC, to możliwe jest dochodzenie roszczeń bezpośrednio z polisy ubezpieczeniowej OC. Często ułatwia to dochodzenie roszczeń.

Odszkodowanie z OC – polisa obowiązkowa

Przy wypadkach komunikacyjnych roszczeń można dochodzić z polisy OC posiadacza pojazdów. Taka polisa ma charakter obowiązkowy, a jej zakres jest bardzo szeroki i określony ustawowo.

Ma to dwojakie konsekwencje:

Po pierwsze, jeśli posiadacz pojazdu nie ma wykupionej polisy lub sprawcy nie dało się ustalić, wówczas odpowiedzialność Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Po drugie zakres tej polisy jest zawsze taki sam, niezależnie od ubezpieczyciela, i jest to zakres szeroki np. odszkodowanie z OC przysługuje nawet za szkody umyślne.

Do innych polis obowiązkowych można zaliczyć tzw. polisę rolniczą, OC szpitali.

Odszkodowanie z OC sprawcy – polisa dobrowolna

Nieco inna jest sytuacja w przypadku pozostałych szkód.

One również mogą być chronione polisą, ale są to polisy dobrowolne, zawierane w swobodnej umownie, np. polisa OC posiadacza budynku, pracodawcy, zarządcy drogi, spółdzielni mieszkaniowej czy przedsiębiorstwa.

Należy mieć jednak na względzie, że takie polisy mogą różnić się zakresem ochrony, mogą przewidywać pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Dlatego zakres tej polisy należy każdorazowo sprawdzić.

Tak czy inaczej, doznając szkody, warto zastanowić się czy osoba odpowiedzialna nie jest objęta polisą, co może ułatwiać dochodzenie roszczeń. Jeżeli nie jest objęta polisą lub polisa przewiduje wyłączenia, to możesz dochodzić świadczeń od samego sprawcy w całości lub odpowiedniej części.

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo nie tylko do odszkodowania z OC sprawcy, ale – w pewnych przypadkach – zadośćuczynienia za krzywdę.

Będę je omawiał w poradniku (do pobrania z sidebar’u po lewej stronie).odszkodowanie z OC sprawcy

W Poradniku skupiam się na szkodach na osobie, a konkretnie na uszkodzeniach ciała lub rozstroju zdrowia, czyli urazach.

Poradnik dotyczy nie tylko szkód komunikacyjnych, ale również szkód pozostałych, o ile odpowiada za nie inna osoba, w tym również szkód objętych dobrowolną polisą OC (z zastrzeżeniami o których wspominałem).

W poradniku mówię o 10 najważniejszych według mnie rzeczach o odszkodowaniu za uraz na zdrowiu.

Z poradnika dowiesz się m. in.:

  • Co ma największy wpływ na wysokość świadczenia od ubezpieczyciela lub sprawcy,
  • Jak otrzymać satysfakcjonującą kwotę po wypadku.
  • Co zrobić jeśli pilnie potrzebujesz dużych wydatków na leczenie lub straciłeś źródło dochodu z powodu niezdolności do pracy,

Poza tym w Poradniku wyjaśniam:

  • czym właściwie jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
  • jakie okoliczności są istotne z punktu widzenia wysokości świadczeń,
  • jakie dokumenty są Ci potrzebne,
  • czym jest zadośćuczynienie,
  • kiedy zgłaszać szkodę i żądać zapłaty,
  • czy możesz otrzymać odszkodowanie od dwóch lub więcej ubezpieczycieli,
  • jakie są najczęstsze przyczyny odmów ubezpieczycieli.

Pobierz Poradnik i dowiedz się czy, jak i w jakiej wysokości możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 569 435e-mail: sekretariat@wdrapala.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adwokacirozwodowi.pl Wrzesień 28, 2016 o 16:39

Dziękuje za interesujący wpis. Warto dzielić się z innymi takimi informacjami, uświadamiać ich o prawach, ale też obowiązkach. Pozdrawiamy!

Odpowiedz

Jędrzej Luty 10, 2017 o 19:24

Witam, mam pytanie, czy jeśli następstwem poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku na stacji benzynowej było skręcenie kostki, a dopiero później, po kilku tygodniach okazało się, że następstwa są dużo poważniejsze i poszkodowany musiał przejść kilka skomplikowanych operacji kostki, to jaki jest termin przedawnienia dochodzenia zwrotu kosztów leczenia? Chodzi o to, że część kosztów została poniesiona już po upływie trzech lat od wypadku? Czy te roszczenia są już przedawnione, jeśli poszkodowany nie zgłaszał roszczeń?

Odpowiedz

Wojciech Drapała Luty 18, 2017 o 16:51

Zbyt ogólnie zadane pytanie. Generalnie jest termin 3-letni (pytanie też czy chodzi o sprawcę bezpośredniego czy ubezpieczyciela?). Jednak0 w opisanym przypadku najważniejsze jest to od kiedy go liczyć. I rzeczywiście tu są różne możliwości.

Odpowiedz

Gość Wrzesień 7, 2017 o 16:01

Znajomi mówi mi, że ubezpieczyciele często zaniżają odszkodowania. Nie wierzyłem w to, bo przecież przez lata płaci się składki , aby w razie czego straty pokrył ubezpieczyciel. W końcu przekonałem się na własnej skórze, że to prawda. Miałem stłuczkę na parkingu. Zgłosiłem szkodę, ubezpieczyciel wycenił. Doznałem szoku, kiedy to zobaczyłem. Przyjaciele mieli rację. Zostałem oszukany. Gdyby nie pomoc kancelarii odszkodowawczej zostałbym na lodzie –bez kasy i z uszkodzonym samochodem. Na szczęście sprzedałem szkodę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: