Odszkodowanie za przejazdy do placówek medycznych i pomoc osoby trzeciej

Wojciech Drapała        30 grudnia 2015        6 komentarzy

Poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, spowodowanego przez inną osobę, przysługuje odszkodowanie obejmujące również wydatki na przejazdy do placówek medycznych, wizyty lekarskie, rehabilitację itp. oraz zwrot kosztów niezbędnej opieki osób trzecich.

1. Koszty przejazdów
Uprawnionym do odszkodowania w tym zakresie jest sam poszkodowany, nawet jeśli faktycznie nie poniósł tego kosztu, np. dlatego że korzystał z pomocy członka rodziny.

Opisywane odszkodowanie można ustalić w sposób zryczałtowany.

Należy policzyć po prostu łączną liczbę przejechanych kilometrów od własnego miejsca zamieszkania do placówek, w których miały miejsce wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja i inne czynności związane z leczeniem (i z powrotem). Łączny dystans mnożymy poprzez tzw. kilometrówkę – 0,8358 zł/km (a przypadku pojazdów o pojemności silnika do 0,9 cm3 – 0,5214 zł/km).

Na potrzeby wykazania ww. kosztów w postępowaniu wobec ubezpieczyciela praktykuje się sporządzanie oświadczenia, w którym:
– określa się miejsce zamieszkania,
– wskazuje adresy placówek, do których poszkodowany musiała się przemieścić,
– należy pomnożyć odległość razy dwa (droga powrotna),
– należy pomnożyć łączny dystans razy tzw. kilometrówkę 0,8358 zł/km (a przypadku pojazdów o pojemności silnika do 0,9 cm3 – 0,5214 zł/km),
– można załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym poruszał się poszkodowany,
– jeżeli kierowcą pojazdu była inna osoba, należy załączyć również oświadczenie tej osoby.

Jeśli natomiast poszkodowany korzystał z komunikacji publicznej lub taksówki, to oczywiście powinien zbierać wszystkie bilety i paragony.

Należy pamiętać, jeśli poszkodowany przebywał w szpitalu, to odszkodowanie komunikacyjne może obejmować również dojazdy członków najbliższej rodziny w celu odwiedzin.

2. Koszty pomocy osoby trzeciej

Poszkodowanemu, który wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia musi lub musiał korzystać przez pewien czas z pomocy osoby trzeciej, przysługuje odszkodowanie za taką pomoc.

Może obejmować przykładowo:
– asystę przy myciu się, ubieraniu,
– przygotowywanie posiłków,
– pomoc przy poruszaniu się,
– pomoc przy innych czynnościach fizjologicznych,
– dowożenie na wizyty lekarskie i rehabilitację,
– podawanie posiłków itp.

Aby ustalić wysokość odszkodowania, należy policzyć, ile godzin dziennie poszkodowany korzystał z pomocy, pomnożyć razy ilość dni w miesiącu oraz pomnożyć razy średnią stawkę za usługi opiekuńcze w danej gminie (taką informację dotyczącą Twojej gminy z łatwością znajdziesz w Internecie).

Przykładowo: poszkodowany korzysta z pomocy przez dwa miesiące przez 2 godziny dziennie, a stawka w jego gminie za usługi opiekuńcze wynosi 12 zł [2 mc x 31 dni x 2h x 13 zł = 1.612 zł].

W praktyce odszkodowawczej, aby wykazać wobec ubezpieczyciela konieczność korzystania z pomocy osoby trzeciej, stosuje się odpowiednie oświadczenie poszkodowanego i osoby, z której pomocy poszkodowany korzystał. Opisuje się w nim zakres pomocy i przyczyny, z powodu których poszkodowany musiał korzystać z tej pomocy, i przedstawia się wyliczenie.

Gdybyś chciał się dowiedzieć, jakie inne wydatki i koszty związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia obejmuje odszkodowanie komunikacyjne, zapraszam do obejrzenia tego materiału: odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

PS. Odszkodowanie w tym zakresie przysługuje, nawet jeśli poszkodowany faktycznie nie poniósł takich wydatków oraz nawet jeśli taką pomoc świadczyła osoba bliska (np. rodzic, dziecko, małżonek).

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ryszard Marzec 9, 2016 o 10:40

dziekuje za rzeczowe wyjasnienia- pisane dostepnym jezykiem Ryszard

Odpowiedz

Grażyna Czerwiec 1, 2016 o 22:57

Bardzo przydatna wskazówka. W moim przypadku tj. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ubezpieczyciel żąda oświadczenia o średnim zużyciu paliwa.

Odpowiedz

Hanna Czerwiec 13, 2016 o 17:42

Dziękuję. Dla mnie to bardzo cenne wskazówki – droga, którą muszę przebrnąć po wypadku komunikacyjnym.

Odpowiedz

Łukasz Październik 23, 2017 o 11:38

Co w przypadku kiedy ubezpieczyciel nie uwzglednia amortyzacji samochodu ??Można podać sie na jakiś artykuł prawny ? W moim przypadku ubezpieczyciel wyliczył sobie średnie zużycie pomnożył razy kilometry.

Odpowiedz

Wojciech Drapała Listopad 14, 2017 o 11:34

Stosuje się przelicznik określony w § 2 pkt. 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). To wynika z orzecznictwa, jednak ubezpieczycielowi jest ono znane, a pomimo tego stosuje własną politykę.

Odpowiedz

Tomek Kwiecień 26, 2018 o 21:22

Bardzo przydatny artykuł. Jak wygląda sytuacja, gdy poszkodowanego do placówek medycznych dowoziła inna osoba? Czy za czas, jaki kierujący poświęca na dowiezienie poszkodowanego do lekarza, przysługuje odszkodowanie? Czy można traktować to podobnie jak ma to miejsce w przypadku konieczności sprawowania przez rodzinę opieki nad poszkodowanym?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: