Odszkodowanie za śmierć matki

Wojciech Drapała        10 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Niedawno jeden z moich klientów występował do ubezpieczyciela o odszkodowanie za śmierć matki. Przy czym swoje roszczenie opierał nie na polisie komunikacyjnej OC, ale na polisie pracowniczej. Ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty, zasłaniając się tym, że od wykupienia polisy nie upłynął wymagany okres karencji.

Na szczęście właściwie uzasadnione pismo, które wystosowałem w imieniu klienta, skłoniło zakład ubezpieczeń do przyjęcia odpowiedzialności. Z tego powodu zaraz po tym sporządziłem takie samo pismo w imieniu jego żony, ponieważ polisa przewidywała również dla niej takie roszczenie. Ubezpieczyciel również wypłacił jej odszkodowanie.

Sprawa ta skłoniła mnie do opracowania tego wpisu, w którym chciałbym przedstawić podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o odszkodowanie za śmierć matki (czy inną osobę bliską) z polisy OC i z polisy innego rodzaju, dobrowolnej (np. pracowniczej).

Przede wszystkim w przypadkach polisy dobrowolnej uprawniony może otrzymać odszkodowanie w zasadzie niezależnie od tego, czy śmierć osoby bliskiej została spowodowana przez osobę trzecią czy nie. W przypadku odszkodowania z OC jego wypłata będzie uzależniona od tego czy odpowiedzialność za śmierć można przypisać innej osobie.

I na tym korzyści z polisy dobrowolnej chyba się kończą… W pozostałych kwestiach odszkodowanie z OC jest znacznie bardziej korzystne.

W przypadku ochrony z OC uprawnionemu będzie przysługiwało nie tylko samo odszkodowanie za śmierć matki (lub innej osoby bliskiej), ale i zadośćuczynienie, a niekiedy również i renta (jeżeli np. uprawniony pozostawał na utrzymaniu zmarłego).

Poza tym przy OC wysokość świadczeń nie jest odgórnie jest limitowana, w odróżnieniu od polis dobrowolnych, w których kwoty odszkodowań wynikają z tabel zawartych w ogólnych warunkach umowy i sumy ubezpieczenia (czyli de facto od wysokości składki). W przypadku OC ubezpieczyciel odpowiada w zakresie odpowiedzialności sprawcy, a więc w sposób nieograniczony.

Te cechy ubezpieczeń mogą powodować, że odszkodowanie za śmierć matki (lub innej osoby bliskiej) pod względem wysokości może diametralnie różnić się w zależności od polisy jakiej podlega (i oczywiście lepiej korzystać z polisy OC).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: