Stawka najmu pojazdu zastępczego – rozkład ciężaru dowodowego – odszkodowanie za najem

Wojciech Drapała        11 lipca 2014        Komentarze (0)

W ostatnim poście opisywałem, jak należy postąpić w przypadku zaniżenia przez ubezpieczyciela stawki najmu, aby odzyskać pełne odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego. Tym razem napiszę, jak w sporach sądowych dotyczących stawki za najem rozkłada się ciężar dowodowy, czyli co która ze stron sporu (ubezpieczyciel i poszkodowany) powinna udowodnić.

Od razu napiszę, że w tego rodzaju sporach nie zawsze potrzebna jest opinia biegłego. Poszkodowany, występując z pozwem o odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego, nie musi formułować takiego wniosku dowodowego. W wielu orzeczeniach sądowych za wystarczające uznaje się wykazanie przez poszkodowanego stawki najmu (np. poprzez umowę najmu, fakturę) oraz przedstawienie ofert-cenników innych wypożyczalni (które oczywiście mają wyższe stawki).

Jeżeli zakład ubezpieczeń dalej kwestionuje stawkę poszkodowanego, twierdząc że jest ona rażąco wygórowana, obowiązany jest złożyć wniosek o opinię biegłego. Sąd nie powinien z urzędu przeprowadzić tego dowodu, gdyż to wynika z zasady kontradyktoryjności (strony są dysponentami procesu). Zaniechanie przeprowadzenia tego dowodu byłoby niewywiązaniem się z ciężaru dowodowego spoczywającego na ubezpieczycielu i uczyniłoby jego twierdzenie nieudowodnionym.

Zatem poszkodowany występujący na drogę sądową, aby odzyskać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego,  nie musi co do zasady wnioskować o opinię biegłego co do stawki najmu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: