Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również nieświadomemu krzywdy

Wojciech Drapała        02 lipca 2015        Komentarze (0)

Dzisiejsze wydanie pewnego poczytnego dziennika omawia bardzo ciekawe orzeczenie SN.

Stan faktyczny:

– 17 – letnia pasażerka ucierpiała w wypadku drogowym, spowodowanym przez jej kolegę – kierującego samochodem,

– doznała bardzo rozległych obrażeń, od chwili wypadku przebywa w śpiączce, jest w stanie wegetatywnym,

– ma nikłe szanse na wybudzenie się,

Problem prawny, jaki się zrodził na gruncie zarysowanego stanu faktycznego (w dosyć dalekim uproszczeniu), odnosi się do kwestii, czy i w jakim zakresie poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę (czyli zasadniczo za cierpienie fizyczne i psychiczne), jeżeli de facto nie jest w stanie pojąć i odczuć tej krzywdy.

O kontrowersyjności zagadnienia świadczą orzeczenia, które zapadały w opisanej sprawie: sąd I instancji zasądził poszkodowanej 250.000 zł, sąd II instancji – 500.000 zł, a Sąd Najwyższy – 700.000 zł.

Sąd I instancji stwierdził, że pełnej kwoty zadośćuczynienia poszkodowana będzie mogła domagać się dopiero po wybudzeniu. Sąd II instancji uznał natomiast, że o krzywdzie decydują czynniki obiektywne i porównał tę krzywdę do krzywd innych osób w spraw podobnych.

Sąd Najwyższy potwierdził zapatrywania sądu II instancji, jednak zasądził wyższą kwotę z uwagi na ogólną tendencję do aprecjacji zdrowia ludzkiego.

Wyrok Sądu Najwyższego może budzić pewne zastrzeżenia.

Dotyka fundamentalnych kwestii:

czy zadośćuczynienie sprowadza się do rekompensaty za obiektywnie określony uszczerbek na zdrowiu czy powinno odnosić się do wpływu uszczerbku ma indywidulaną sytuacją poszkodowanego? Jak ważne są odczucia poszkodowanego?

Przykładowo utrata zdrowia przez młodego, dobrze zapowiadającego się zawodowego sportowca może uchodzić za bardziej krzywdzącą niż u innych osób. jakkolwiek tragedia poszkodowanej w opisanej sprawie jest bezdyskusyjna.

Po drugie, choć tragedia poszkodowanej w opisanej sprawie jest bezdyskusyjna, warto wspomnieć o naczelnej, kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia, jaką jest pomoc w przezwyciężeniu przykrych doznań.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: