Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

luty 2021

Od niedawna możemy zapoznać się z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowania za pomoc osoby bliskiej. Uchwała została wydana na wniosek Rzecznika Finansowego. Miała ona na celu celu udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie zwrotu kosztów opieki nad poszkodowanym sprawowanej przez osoby bliskie. O wniosku informowałem we wpisie Odszkodowanie za pomoc osoby bliskiej – wniosek […]