Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

sierpień 2021

W maju na blogu informowałem o projektowanych zmianach w postępowaniu cywilnym – Będzie zła zmiana w postępowaniu cywilnym(?) Nim się obejrzeliśmy, a projektowane przepisy stały się obowiązującym prawem, zdążyliśmy poczuć smak zmian, jak i wielu odmiennych praktyk i interpretacji sądowych. Dla przypomnienia: Od 3 lipca 2021 roku do postępowania cywilnego wprowadzono m.in. : rozpoznawanie spraw w […]

Analizując aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach zarządców budynku, natknąłem się na ciekawe orzeczenia. Wynika z nich, że poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za niewłaściwe oświetlenie terenu budynku. Oczywiście mówimy kiedy pomiędzy szkodą a czynem występuje związek przyczynowy. Omawiane wyroki są interesujące z kilku przyczyn. Przede wszystkim, pokazują różnorodność stanów faktycznych, z […]