Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

technologiczny i rzeczywisty czas naprawy

Właśnie dowiedziałem się o wyroku w sprawie o odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego, którą prowadziłem. Wyrok jest dla mojego Klienta korzystny. Sprawa była trochę nietypowa. Ubezpieczyciel nie kwestionował konieczności naprawy ani jej kosztów. Podważał jedynie długość zasadnego najmu pojazdu za czas naprawy. Poszkodowany wynajmował pojazd przez 14 dni, gdyż tyle zajęła naprawa włącznie z czynnościami okołonaprawczymi i […]

We wpisie Najem pojazdu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy – cz. 1 wskazywałem, jak ustalać zasadny czas naprawy w celu wyliczenia wysokości świadczenia, jakim jest odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego. Pisałem, czym rzeczywisty czas naprawy różni się od technologicznego czasu naprawy. Napisałem również, że rzeczywisty czas naprawy jest tylko jednym ze składników […]

W dzisiejszym wpisie chciałbym nawiązać do uchwały SN z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11) odnoszącej się do kwestii, jaką jest odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego. Sąd stwierdził w niej, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione […]