Co to jest odszkodowanie komunikacyjne?

Osobie poszkodowanej w wypadku drogowym lub kolizji drogowej przysługuje świadczenie finansowe będące rekompensatą poniesionych szkód. Odszkodowanie komunikacyjne (powypadkowe) może wynikać z polisy dobrowolnej (AC lub NWW, które chroni sprawcę od szkód spowodowanych we własnym majątku) bądź obowiązkowej OC (szkody spowodowane przez kierowcę innym uczestnikom ruchu).

Odszkodowanie powypadkowe może wynikać z:

  • szkody rzeczowej – dotyczy uszkodzeń pojazdu i innych rzeczy. Obejmuje wydatki i koszty, które podlegają rekompensacie poprzez odszkodowanie komunikacyjne OC, np. koszty naprawy, najem samochodu zastępczego, utrata wartości handlowej pojazdu, usługa holowania, zniszczenie odzieży lub telefonu komórkowe itp.,
  • szkody na osobie (majątkowe i niemajątkowe) – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, szkody śmiertelne, np. złamanie ręki, uszkodzenie narządów wewnętrznych, naruszenie powłoki cielesnej, obniżenie sprawności intelektualnej itp.

Należy pamiętać, że odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wyłącznie za szkodę majątkową. Obejmuje m.in.: wydatki na pobyt w szpitalu i lekarstwa, koszty przejazdów do placówek medycznych z miejsca zamieszkania, zabiegów rehabilitacyjnych, niezbędnej pomocy osoby trzeciej oraz nabycia protez i innych specjalistycznych aparatów i urządzeń (np. kul, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego).

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego? Kancelaria Adwokacka Wojciech Drapała udziela porad prawnych, reprezentuje swoich Klientów przed sądem oraz sporządza niezbędną dokumentację.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?