Czy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie powypadkowe za leczenie prywatne?

Uczestniczyłeś w wypadku, który spowodowała osoba trzecia. Poniosłeś uszczerbek na zdrowiu. W ramach leczenia korzystałeś z prywatnej opieki medycznej, mimo że przysługiwało Ci leczenie w ramach publicznej opieki zdrowotnej (od NFZ). Dochodzisz odszkodowania z OC sprawcy.

Czy ubezpieczyciel może odmówić Ci zwrotu kosztów leczenia prywatnego?

Co do zasady poszkodowany powinien skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej, jeżeli jest ubezpieczony.

Jednak, jak wiemy, zdarza się, że pacjent ma ograniczony dostęp do leczenia z kasy publicznej. Przykładowo możesz nie uzyskać potrzebnej pomocy medycznej, gdyż na dane leczenie wyczerpał się limit roczny. Jeszcze częściej może się zdarzyć, że co prawda limit na leczenie się nie wyczerpał, ale musisz czekać w kolejce na wizytę u specjalisty 2-3 miesiące lub dłużej.

Nie ma żadnej sztywnej reguły dotyczącej rekompensaty wydatków na leczenie prywatne/publiczne. Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić Ci niezbędne koszty leczenia, jeśli wydatki te były uzasadnione.

Przykładowo ma to miejsce, kiedy niezwłoczne leczenie/wizyta u specjalisty były zalecana przez lekarza pierwszego kontaktu, a Ty w ramach publicznej opieki zdrowotnej musiałbyś czekać dłużej niż jest to wskazane i decydujesz się na prywatną pomoc lekarską.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?