Ile wynosi odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa?

Uczestnicy wypadków na niejednym forum w Internecie zwracają się z pytaniem typu, „na jakie odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego mogą liczyć od PZU” (lub pada tutaj nazwa innego zakładu ubezpieczeń).

Od razu poczynię uwagę, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego z jakiej polisy dochodzimy odszkodowania za skręcenie kręgosłupa (lub naderwanie kręgosłupa). I mamy tutaj dwa warianty: albo polisa NNW, albo polisa OC.

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa z polisy NNW PZU (lub innego zakładu ubezpieczeń)

W tym przypadku sytuacja jest klarowna. Wystarczy spojrzeć w tabelę norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu. W przypadku PZU znajdujemy właściwą pozycję (punkt 89a). Punkt ten mówi, że za wspomniany uraz należy przyjąć od 1 do 5% uszczerbku na zdrowiu.

Od razu dodam, że u innych ubezpieczycieli sytuacja jest zazwyczaj analogiczna i tego rodzaju uraz „wyceniają” na podobny stopień uszczerbku.

Oczywiście im bardziej poważny uraz, tym wysokość procentowa będzie wyższa.

Następnie określony procent (np. 3%) należy odnieść (przemnożyć) przez sumę ubezpieczenia (np. 10.000 zł).

Wynika daje nam wysokość odszkodowania. W podanym przykładzie jest to kwota 300 zł. Jak widać, jest to bardzo skromna, wręcz symboliczna wartość.

Dodam od razu, że w większości polis NNW ubezpieczyciele uzależniają wypłatę odszkodowania od tego, czy dany uraz jest trwałym uszczerbkiem. Ja natomiast własnej praktyki obserwuje, że skręcenie kręgosłupa jest uznawane za trwały uszczerbek, czasem za długotrwały, a niekiedy jest uznawane za krótkotrwały rozstrój zdrowia.

W innym moim wpisie przeczytasz więcej o odszkodowaniu z NNW.

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa z polisy OC

W przypadku polisy i odszkodowania za OC sprawcy (lub posiadacza pojazdu) sytuacja wygląda inaczej.

Poszkodowanemu przysługują wówczas różne roszczenia, a ich wysokość zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Poszkodowanemu będzie zatem przysługiwało:

Wysokości zadośćuczynienia nie da się wyliczyć w zautomatyzowany sposób. Jego wartość zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Pewną wskazówką mogą być orzeczenia zapadłe w sprawach podobnych. Poniżej przedstawiam prawdziwy przypadek z orzecznictwa z ubiegłego roku.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego – odszkodowanie w wyroku

Warto też zwrócić uwagę, jakie odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa można otrzymać, jeżeli poszkodowany wniesie pozew cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Oto stan faktyczny tej sprawy i jej wynik:

Poszkodowana ucierpiała w kolizji drogowej. Na pogotowiu stwierdzono u niej skręcenie części szyjnej kręgosłupa z uszkodzeniem aparatu więzadłowego szyi. Poszkodowanej zalecono unieruchomienie za pomocą kołnierza ortopedycznego na okres 3 tygodni.

Kontynuowała leczenie w trybie ambulatoryjnym i pozostawała pod opieką lekarza ortopedy. Stwierdzono ograniczenie ruchu kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, ruchy bolesne.

Następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim przez ok. miesiąc. Została skierowana na rehabilitację, którą odbywała również miesiąc. Rehabilitacja poszkodowanej została przerwana z powodu ciąży.

Poszkodowana zwracała się do ubezpieczyciela o wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 15.000 zł, które zostało wypłacone jedynie do kwoty 4.000 zł. Z tego powodu na drodze sądowej wystąpiła o dopłatę zadośćuczynienia o kwotę 11.000 zł.

W wyniku postępowania sądowego ustalono, że poszkodowana wskutek wypadku doznała łącznie 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu pod względem neurologicznym. Uszczerbek orzeczono w związku z wystąpieniem urazowych zespołów korzonkowych (bólowych, ruchowych i czuciowych). U poszkodowanej do chwili orzekania utrzymywał się ból kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z promieniowaniem do potylicy i okolicy krzyża nasilający się przy obciążeniu fizycznym. Stwierdzono u poszkodowanej ograniczenie ruchomościwzmożenie napięcia mięśni przykręgosłupowych.

Poszkodowana wykonywała pracę w charakterze doradcy finansowego. W związku z ze spotkaniami z klientami często jeździła samochodem. Po wypadku poszkodowana wróciła do pracy. Odczuwa lęk podczas jazdy samochodem, w szczególności gdy hamuje patrzy w tylne lusterko, czy samochód jadący za nią odpowiednio wcześnie zareaguje.

Biorąc te okoliczności pod uwagę, sąd uznał, że łączna kwota 15.000 zł zadośćuczynienia jest zasadna i zasądził pozostałą kwotę 11.000 zł.

Zapraszam również do zapoznania się z materiałem dotyczącym odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę za uraz typu „smagnięcie biczem”, w wyniku którego dochodzi do urazów kręgosłupa. W materiale podaję również wysokość kwot przyznawanych przez ubezpieczycieli polubownie: odszkodowanie za smagnięcie biczem

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?