Ile wynosi odszkodowanie za złamany kręgosłup?

Ile powinno wynieść odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu za złamany kręgosłup?

Zadałem sobie to pytanie, kiedy przygotowywałem pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z takim urazem.

Sięgnąłem do zbiorów orzeczeń sądowych, aby sprawdzić jakie kwoty są przyznawane w praktyce. Natknąłem się na wiele orzeczeń zbliżonych do mojego stanu faktycznego i znalazłem poszukiwaną odpowiedź. Pomyślałem, ze opiszę analizowany wyrok – być może Ty również szukasz odpowiedzi na to pytanie.

U poszkodowanej po wypadku stwierdzono złamanie trzonu kręgu Th 12 oraz powierzchowne stłuczenie miednicy. Wobec odmowy ubezpieczyciela poszkodowana wystąpiła na drogę sądową m. in. o zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie kręgu.

Złamanie kompresyjne kręgosłupa odszkodowanie

Poszkodowana przez prawie dwa miesiące leżała w łóżku i była unieruchomiona z powodu założonego gorsetu gipsowego. Wówczas wymagała stałej pomocy osób trzecich w zakresie sporządzania posiłków, higieny, czynności fizjologicznych, ubierania się, zakupów. Następnie miała założony gorset Jewetta przez 3 miesiące. Przez ten czas wymagała pomocy innych w mniejszym zakresie.

Po założeniu gorsetu gipsowego przez 4 miesiące występowały u poszkodowanej dolegliwości bólowe o zmniejszającym się nasileniu i częstotliwości. Przez okres 3 miesięcy zażywała leki przeciwbólowe.

Poszkodowanej zakazano aktywności fizycznej przez 8-10 miesięcy. Ponadto nie mogła przeciążać kręgosłupa, np. poprzez prowadzenie pojazdu, dźwiganie ciężarów itp. przez okres około 12 tygodni od zdarzenia.

Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS poszkodowana została uznana za niezdolną do pracy na łączny okres 10 miesięcy.

Obecnie (po 4 latach, tj. kiedy sprawa sądowa była rozpoznawana) występowały dolegliwości bólowe kręgosłupa po wysiłku o zmiennym nasileniu i występowaniu, które mogą utrudniać wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem, przenoszeniem ciężkich rzeczy.

Obecnie poszkodowana na stałe nie przyjmuje żadnych leków, nieraz przy nasileniu dolegliwości bólowych stosuje leki przeciwbólowe.

Biegły z zakresu chirurgii ustalił, że poszkodowana w wyniku wypadku doznała złamania trzonu kręgu Th 12 oraz powierzchownego stłuczenia miednicy i określił uszczerbek na zdrowiu w wysokości 15 %.

Złamanie kompresyjne kręgosłupa – odszkodowanie OC

Biegły z zakresu ortopedii ocenił uszczerbek na zdrowiu po złamaniu trzonu Th 12 odcinka piersiowego na 5 %. Nie wykluczył, że we wcześniejszym stadium ubytki ruchowe mogły być większe, jednak rokowania są pomyślne, poszkodowana nie leczy się ortopedycznie i nie wymaga dalszego leczenia, nie należy spodziewać się istotnego pogorszenia stanu zdrowia i jest zdolna do pracy.

Biegły z zakresu neurologii Uszczerbek na zdrowiu u powódki związany z występowaniem zespołu bólowego kręgosłupa należy ocenić na 3 %.

W tej sprawie sąd zasądził 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Sąd również przyznał częściowe odszkodowanie za utracone dochody

Jeżeli samemu będziesz próbował dociekać jakie powinno być odszkodowanie za złamany kręgosłup, opisany stan faktyczny na pewno Ci pomoże.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?