Odsetki za opóźnienie wypłaty świadczenia – odszkodowanie z OC

Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił odszkodowanie z OC sprawcy z odsetkami za opóźnienie.

Zgodnie z art.  14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli przekracza ten termin, poszkodowanemu przysługują odsetki w wysokości 13% w skali roku. Jeżeli roszczenie jest wysokie, a opóźnienie duże, odsetki mogą przybrać całkiem pokaźny rozmiar.

Czy jest sposób, aby skłonić zakład ubezpieczeń do zapłaty odsetek za odszkodowanie z OC sprawcy? Chyba jedynym sposobem jest wystąpienie na drogę sądową. W takim wypadku otrzymanie odsetek nie powinno być problemem, gdyż sądy powszechnie zasądzają tego rodzaju świadczenie. Zatem uzyskanie odsetek za odszkodowanie z OC sprawcy jest możliwe!

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?