Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie z NNW i innych dobrowolnych ubezpieczeń osobowych

Wojciech Drapała27 kwietnia 20158 komentarzy

Poszkodowani często napotykają problem jak ustalić odszkodowanie z NNW lub z innych dobrowolnych ubezpieczeń osobowych.odszkodowanie z NNW

Z takiego ubezpieczenia korzystamy z reguły, jeśli szkody nie spowodowała osoba trzecia. Ubezpieczenie to przewiduje z reguły „odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu”. Często tak zdefiniowane odszkodowanie zawierają również polisy pracownicze, szkolne itp., a nawet polisy na życie.

 

Poszkodowani często skarżą się na zaniżenie odszkodowania i nieuwzględnienie wszystkich okoliczności ich sprawy. Często niesłusznie.Wynika to z konstrukcji tego ubezpieczenia. Aby to wyjaśnić, posłużę się przykładem.

Na początku lipca 2014 roku przewróciłam się na podwórku przed domem w konsekwencji czego zwichnęłam rękę w nadgarstku.

 

Najpierw miałam rękę w stabilizatorze, jednak na kontroli okazało się, że stan ręki się pogarszał i pojawiły się odpryski i miałam założony gips.

 

Do końca września przebywałam na L4. Ze względu na absencję w pracy utraciłam dochód w wysokości 1.500 zł. W październiku musiałam odbyć rehabilitację i przez 10 dni pobierałam zabiegi fizjoterapeutyczne sfinansowane z własnej kieszeni.

Przez kilka dni zażywałam silne leki przeciwbólowe. Obecnie ręka mnie boli, jeśli ją przeciążę.

Po zakończonym leczeniu otrzymałam pismo od ubezpieczyciela, w którym stwierdzono jedynie 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w obrębie prawego nadgarstka. Nie otrzymałam zwrotu wydatków za moją rehabilitację. Uważam, że to odszkodowanie nie jest adekwatne do mojego bólu i cierpienia, a poza tym nie otrzymałam zwrotu utraconego zarobku w wysokości 1.500 zł i wydatków na rehabilitację w wysokości 350 zł. Jakie mogę otrzymać odszkodowanie z NNW?

Trzeba wyjaśnić kilka podstawowych rzeczy, żeby zrozumieć konstrukcję dobrowolnych ubezpieczeń uszczerbków na zdrowiu. W żadnym wypadku tej ochrony nie można porównywać do ochrony z polisy OC/zakresu odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez osobę trzecią.

Przykładowo przy polisie OC ubezpieczyciel co do zasady odpowiada za szkodę w całości i w pełnej wysokości (za szkodę majątkową, czyli np. utracony zarobek z powodu L4, wydatki na leki, na dojazdy do placówek medycznych, wydatki na wizyty itp.) i krzywdę (szkodę niemajątkową, czyli np. ból związany z urazem zdrowotnym).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co obejmuje i ile wynosi zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

O odszkodowaniu komunikacyjnym dowiesz się z innego wpisu.

Natomiast w polisach uszczerbków na zdrowiu odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się tylko do przypadków i w zakresie wyraźnie wskazany w danej polisie.

A więc jeśli doznałeś uszczerbku i chcesz określić przysługujące Ci odszkodowanie z NNW, ustal kilka istotnych rzeczy:

1. Jakiego rodzaju masz polisę, co obejmuje ta polisa i w jakim wariancie została zawarta. Te informacje znajdziesz na samej polisie oraz w OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia – to one razem z polisą określają, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej (na polisie znajdziesz odesłanie do właściwych OWU, zazwyczaj ten dokument dostępny jest w Internecie, do danej polisy stosuje się te same OWU).

2. Sumę ubezpieczenia – posłuży Ci do ustalenia, jaką kwotę ubezpieczyciel przyznaje za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Przykładowo: suma ubezpieczenia = 10.000 zł, a za 1% uszczerbku otrzymasz 100 zł, suma ubezpieczenia = 30.000, czyli za 1% uszczerbku otrzymasz 300 zł (tak jest z reguły, czasem jest postanowienie, że za 1% uszczerbku otrzymasz np. 1,5% sumy). Jak łatwo zauważyć, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa stawka za 1% uszczerbku.

3. Ochrona z omawianych polis z reguły obejmuje co najmniej odszkodowanie za procentowo wyliczony uszczerbek.

Zajrzyj więc do taryfikatora uszczerbków w OWU (jeśli nie odnajdziesz go bezpośrednio w OWU, to OWU powinno zawierać odesłanie do taryfikatora znajdującego się w innym dokumencie, taryfikatory również często są dostępne w Internecie).

Niestety tutaj możesz przeżyć pewne rozczarowanie, jeśli z taryfikatora dowiesz się, że dany uszczerbek Twój ubezpieczyciel wycenia „tylko” na 1 – 3% (choć to również otwiera dyskusję czy masz 1% czy 3%).

Niemniej jednak, w ten sposób ustalisz jakie powinieneś otrzymać odszkodowanie. Jak już sam z tego widzisz, np. ból związany z uszczerbkiem, ilość wizyt u lekarza, wysokość wydatków na leczenie nie ma wpływu na tak procentowo ustalone odszkodowanie.

4. Omawiane polisy mogą (ale nie muszą) przewidywać odszkodowanie za inne konkretne konsekwencje danego wypadku (w praktyce, im więcej wariantów dodatkowych, tym więcej sytuacji, za które otrzymasz odszkodowanie).

Np. za pobyt w szpitalu, za pobyt na zwolnieniu chorobowym, za wydatki na leki lub rehabilitację, za dowóz karetką do szpitala itp.

Jak widzisz zasada (konstrukcja) tych ubezpieczeń jest inna od konstrukcji ochrony z OC. Najważniejsze to wczytać się w polisę i OWU – choć przyznaję, że zrozumienie niektórych zapisów często sprawia trudności, zaś same OWU często zawierają wiele ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności.

PS. Często się zdarza, że za dany wypadek odpowiada osoba trzecia, która go spowodowała (oraz jej ubezpieczyciel OC). Wówczas możesz skorzystać zarówno z własnej polisy, jak i z polisy OC sprawcy (albo dochodzić odpowiedzialności bezpośrednio od sprawcy). Z uwagi na opisane ograniczenia omawianych polis w przypadku zbiegu ochrony najkorzystniej jest położyć nacisk na dochodzenie odszkodowania z polisy OC, ponieważ jest zazwyczaj wyższe niż odszkodowanie z NNW.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: