Najem pojazdu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy – cz. 1

W dzisiejszym wpisie chciałbym nawiązać do uchwały SN z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11) odnoszącej się do kwestii, jaką jest odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego. Sąd stwierdził w niej, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.

W uchwale na próżno szukać szczegółowych wytycznych, na podstawie których moglibyśmy zweryfikować, czym są owe celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki w przypadku naprawy pojazd. W tym zakresie niezbędne jest zasięgnięcie do wniosków z praktyki.

Do niedawna jeszcze zakłady ubezpieczeń, wydając decyzję odnośnie czasu najmu pojazdu, powoływały się na technologiczny czas naprawy. Było to postępowanie nieprawidłowe. Określenie to dotyczy faktycznie przepracowanej liczby godzin zakładu naprawczego, czyli czasochłonności naprawy.

Wspomniana uchwała spowodowała, że w swoich decyzjach ubezpieczyciele zaczęli dodatkowo powoływać się na czas organizacyjny. Określenie to, podobnie jak celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, również nie mówi zbyt wiele…

Odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego – jaki elementy są istotne przy określaniu wysokości odszkodowania?

W sporach sądowych co do okresu najmu niezbędny jest dowód z opinii biegłego. Z zaobserwowanej przeze mnie praktyki wynika, że biegli wyróżniają pojęcie efektywnego czasu pracy (choć to określenie według mnie nie oddaje jego istoty). Obejmuje on technologiczny czas pracy oraz m. in. przygotowanie stanowiska pracy, kodeksowe przerwy w pracy, czy schnięcie powłoki lakieru. Jedynie 60-80% technologicznego czasu naprawy stanowi ten efektywny czas naprawy.

Zatem konieczne jest wykonanie odpowiedniego rachunku matematycznego (czas technologiczny / 60-80% = czas efektywny). Tak obliczoną wartość należy zaokrąglić w górę do pełnych dni roboczych (czyli podzielić przez 8h). W ten sposób otrzymujemy wartość, którą ja określam jako rzeczywisty czas naprawy albo po prostu czas naprawy.

Czy rzeczywisty czas naprawy określa, jak długo można wynajmować pojazd zastępczy? Oczywiście nie! Jest on jedynie częścią czasu potrzebnego do naprawy i likwidacji szkody. O dodatkowych czynnościach procesu likwidacji szkody, których uwzględnienie jest konieczne przy wymierzaniu świadczenia stanowiącego odszkodowanie z OC sprawcy za najem pojazdu zastępczego, napiszę następnym razem.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?