Najem samochodu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy.

We wpisie Najem pojazdu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy – cz. 1 wskazywałem, jak ustalać zasadny czas naprawy w celu wyliczenia wysokości świadczenia, jakim jest odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego. Pisałem, czym rzeczywisty czas naprawy różni się od technologicznego czasu naprawy. Napisałem również, że rzeczywisty czas naprawy jest tylko jednym ze składników okresu, w ciągu którego poszkodowany może wynajmować pojazd zastępczy. Obiecałem przybliżyć kwestię czynności procesu likwidacji szkody.

Są to czynności niezwiązane bezpośrednio z naprawą, ale niezbędne do jej wykonania, czynności wynikające z utrwalonej praktyki współdziałania podmiotów zaangażowanych w proces likwidacji, czy wynikające z faktu, że likwidacja szkody jest rozłożona w czasie. Należą do nich: przyjęcie pojazdu do warsztatu, oględziny pojazdu, wykonanie i zatwierdzenie kosztorysu, wydanie pojazdu, dni wolne od pracy. Jak łatwo zauważyć sam czas rzeczywistej naprawy może różnić się diametralnie od tak określonego całego procesu likwidacji szkody.

Niestety ubezpieczyciele nie zawsze chcą wskazywać w decyzjach, ile czasu zajęły poszczególne czynności w toku likwidacji szkody. W takich wypadkach warto jest po prostu zasięgnąć informacji w warsztacie naprawczym. Jeszcze lepiej jest, jeżeli takie informacje uwidocznione są na dokumentacji szkodowej. Dzięki temu łatwo jest obliczyć odszkodowanie za najem samochodu zastępczego.

Czynnościami, które z reguły najbardziej wydłużają likwidację szkody, są oględziny, zatwierdzenie kosztorysu naprawy oraz oczekiwanie na część zamienną. W tych kwestiach ubezpieczyciela posługują się pewnymi normami – standardami, które nie zawsze mają pokrycie w realiach konkretnej sprawy. Zdarza się, że do naprawy była potrzebna część zamienna, którą należało sprowadzić z zagranicy, co w efekcie wydłużyło oczekiwanie na rozpoczęcie naprawy. Natomiast ubezpieczyciel nie uwzględnił tej okoliczności i przyjął jak gdyby część była dostępna od ręki. Jest to oczywiście działanie nieprawidłowe. Niekiedy również bywa, że ubezpieczyciel nieprawidłowo ustala zakres naprawy. W takiej sytuacji potrzebne są dodatkowe oględziny. Oczekiwanie na wyniki dodatkowych oględzin również powinno być uwzględnione w czasie zasadnego najmu pojazdu.

Te pozornie mało znaczące i proste czynności mogą znacząco wydłużyć cały proces likwidacji szkody, wpływając tym samym na wymiar odszkodowania za najem pojazdu zastępczego. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę właśnie na te dodatkowe czynności likwidacji szkody.

Podsumowując rozważania z obu wpisów:

Rzeczywisty czas naprawy [w tym technologiczny czas naprawy] + niezbędne czynności związane z likwidacją szkody = zasadny czas najmu pojazdu zastępczego = należne odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego

Więcej o odszkodowaniu komunikacyjnym:

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?