Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego a szkoda całkowita (cz. 5)

Wojciech Drapała02 lipca 20149 komentarzy

Chciałbym opisać jeszcze jeden z przypadków szkody całkowitej, kiedy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego za okres dłuższy niż do dnia otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą.

Zgodnie z tezą uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 roku (sygn. akt III CZP 76/13) poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego, jeżeli wynajmował pojazd w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu.

W stanie faktycznym jednego z ostatnio analizowanych przeze mnie orzeczeń poszkodowany wynajmował pojazd zastępczy jeszcze przez kilkanaście dni po otrzymaniu odszkodowania za zniszczenie pojazdu. Wynikało to z faktu, że zakład ubezpieczeń wydał i doręczył decyzję o wypłacie odszkodowania i zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej właśnie te kilkanaście dni po dokonaniu wypłaty odszkodowania. Doszło do sytuacji, w której poszkodowany dysponował – co najmniej częściowo – środkami umożliwiającym zakup innego pojazdu, jednak nie wiedział, że jego szkoda została uznana za ekonomicznie nieuzasadnioną.  Tym samym nie mógł jeszcze podjąć czynności zmierzających do zagospodarowania pozostałości i zakupu innego pojazdu.

Sąd – w mojej ocenie słusznie – uznał że poszkodowany miał prawo dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego za okres po wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą i do dnia otrzymania decyzji o takiej kwalifikacji szkody (poszkodowany zdał pojazd zastępczy bezpośrednio po powzięciu tej informacji).

Zatem odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego będzie przysługiwało za okres najmu do dnia kiedy poszkodowany otrzymał decyzję o szkodzie całkowitej, nawet jeśli wcześniej otrzymał za nią odszkodowanie.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: