Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego a szkoda całkowita (cz. 4).

Wojciech Drapała27 czerwca 201424 komentarze

Niedawno pisałem, że odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego w przypadku szkody całkowitej powinno obejmować równowartość wydatków poniesionych za najem aż do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo za ok. 7 dni przeznaczonych za zagospodarowanie pozostałości i zakup nowego pojazdu.

Wskazywałem również wyrok i uchwałę, w których Sąd Najwyższy napisał, że poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków poniesionych na najem pojazdu  zastępczego nie później niż do dnia, kiedy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z OC sprawcy za szkodę całkowitą. Dosłowne rozumienie tego stanowiska sprzeciwia się ww. poglądowi, który znajduje aprobatę w praktyce ubezpieczycieli i sądów powszechnych.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć tezę uchwały składu trzech sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 roku (sygn. akt III CZP 76/13), która mówi, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Uchwała nie doczekała się jeszcze uzasadnienia, jednak sama teza jednoznacznie przesądza, że poszkodowany może korzystać z pojazdu zastępczego do chwili kiedy nabycie innego pojazdu stało się możliwe. W mojej ocenie nie ulega wątpliwości, że dzięki temu poszkodowany może wynajmować pojazd zastępczy do chwili powiadomienia go przez ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej, uzyskania odszkodowania za szkodę całkowitą, sprzedaży pozostałości i nabycia nowego pojazdu (w rozsądnym wymiarze).

Biorąc to pod uwagę poszkodowany będzie mógł uzyskać odszkodowanie z OC za najem pojazdu zastępczego stanowiące równowartość wydatków za najem poniesionych za okres  do dnia, w którym rzeczywiście (biorąc pod uwagę jego obiektywne możliwości) mógł korzystać z nabytego pojazdu.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu komunikacyjnym:

 

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: