Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie z OC sprawcy – uraz na zdrowiu

Wojciech Drapała13 września 20164 komentarze

Przez określenie odszkodowanie z OC czy odszkodowanie z OC sprawcy (czyli po prostu odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej) należy rozumieć ogół roszczeń poszkodowanego w związku ze szkodą wyrządzoną przez inną osobę.

Do takich szkód zaliczamy wypadki komunikacyjne, ale również inne zdarzenia spowodowane przez osobę trzecią.

Mogą to być działania zawinione, np. okaleczenie innej osoby, jak również zaniechania, np. nieodśnieżenie drogi czy niezabezpieczenie terenu budowy.

Odszkodowanie z OC sprawcy może przysługiwać również za czyny niezawinione – np. odpowiedzialność za zawalenie się budynku.

Jeżeli dochodzi do szkody, poszkodowany ma roszczenia do sprawcy, a jeśli osoba odpowiedzialna posiada ubezpieczenie OC, to możliwe jest dochodzenie roszczeń bezpośrednio z polisy ubezpieczeniowej OC. Często ułatwia to dochodzenie roszczeń.

Odszkodowanie z OC – polisa obowiązkowa

Przy wypadkach komunikacyjnych roszczeń można dochodzić z polisy OC posiadacza pojazdów. Taka polisa ma charakter obowiązkowy, a jej zakres jest bardzo szeroki i określony ustawowo.

Ma to dwojakie konsekwencje:

Po pierwsze, jeśli posiadacz pojazdu nie ma wykupionej polisy lub sprawcy nie dało się ustalić, wówczas odpowiedzialność Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Po drugie zakres tej polisy jest zawsze taki sam, niezależnie od ubezpieczyciela, i jest to zakres szeroki np. odszkodowanie z OC przysługuje nawet za szkody umyślne.

Do innych polis obowiązkowych można zaliczyć tzw. polisę rolniczą, OC szpitali.

Odszkodowanie z OC sprawcy – polisa dobrowolna

Nieco inna jest sytuacja w przypadku pozostałych szkód.

One również mogą być chronione polisą, ale są to polisy dobrowolne, zawierane w swobodnej umownie, np. polisa OC posiadacza budynku, pracodawcy, zarządcy drogi, spółdzielni mieszkaniowej czy przedsiębiorstwa.

Trzeba pamiętać, że takie polisy mogą różnić się zakresem ochrony. Mogą one przewidywać pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Dlatego zakres tej polisy należy każdorazowo sprawdzić.

Tak czy inaczej, doznając szkody, warto zastanowić się czy osoba odpowiedzialna nie jest objęta polisą, co może ułatwiać dochodzenie roszczeń. Jeżeli nie jest objęta polisą lub polisa przewiduje wyłączenia, to możesz dochodzić świadczeń od samego sprawcy w całości lub odpowiedniej części.

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo nie tylko do odszkodowania z OC sprawcy, ale – w pewnych przypadkach – zadośćuczynienia za krzywdę.

Poradnik – odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowniu

Omawiam je w Poradniku, który możesz tutaj pobrać.odszkodowanie z OC sprawcy

W Poradniku skupiam się na szkodach na osobie, a konkretnie na uszkodzeniach ciała lub rozstroju zdrowia, czyli urazach.

Poradnik dotyczy nie tylko szkód komunikacyjnych, ale również szkód pozostałych, o ile odpowiada za nie inna osoba, w tym również szkód objętych dobrowolną polisą OC (z zastrzeżeniami o których wspominałem).

W Poradniku mówię o 10 najważniejszych według mnie rzeczach o odszkodowaniu za uraz na zdrowiu.

Z poradnika dowiesz się m. in.:

 • Co ma największy wpływ na wysokość świadczenia od ubezpieczyciela lub sprawcy,
 • Jak otrzymać satysfakcjonującą kwotę po wypadku.
 • Co zrobić jeśli pilnie potrzebujesz dużych wydatków na leczenie lub straciłeś źródło dochodu z powodu niezdolności do pracy,

Poza tym w Poradniku wyjaśniam:

 • czym właściwie jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • jakie okoliczności są istotne z punktu widzenia wysokości świadczeń,
 • jakie dokumenty są Ci potrzebne,
 • czym jest zadośćuczynienie,
 • kiedy zgłaszać szkodę i żądać zapłaty,
 • czy możesz otrzymać odszkodowanie od dwóch lub więcej ubezpieczycieli,
 • jakie są najczęstsze przyczyny odmów ubezpieczycieli.

Pobierz Poradnik i dowiedz się czy, jak i w jakiej wysokości możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: