Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Wydatki na pomoc specjalisty w postępowaniu likwidacyjnym

Wojciech Drapała18 lipca 2014Komentarze (0)

Tym razem poruszę kwestię jaką jest odszkodowanie OC za wydatki, jakie poniósł poszkodowany w związku ze skorzystaniem ze specjalistycznej pomocy na etapie tzw. postępowania likwidacyjnego.

W uchwale z dnia 13.03.2012 roku (sygn. akt III CZP 75/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegająca naprawieniu w ramach w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że roszczenie o zwrot wydatków podlega weryfikacji pod kątem stwierdzenia, czy koszty te były konieczne, czy pomoc świadczył podmiot dysponujący właściwymi kwalifikacjami oraz czy wysokość kosztów mieści się w granicach wyznaczonych uzasadnionym nakładem pracy i odpowiada stosownemu do niego wynagrodzeniu.

Jakie wydatki mogą podlegać zwrotowi jako odszkodowanie z OC sprawcy?

Do tych wydatków zaliczono m. in. zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu likwidacyjnym, wydatki jakie poszkodowany poniesione przez inną osobę na czynności, skorzystanie z porady prawnej w celu sformułowania roszczenia i określenia odpowiednich dowodów, zlecenie określenia zakresu i wyceny rzeczoznawcy albo pomoc w czynnościach faktycznych związanych ze zbieraniem i dostarczeniem dowodów oraz ewentualnymi innymi działaniami, które okażą się konieczne w postępowaniu likwidacyjnym.

Osobiście w pełni aprobuję to orzeczenie Sądu Najwyższego. Co więcej, kilkakrotnie na tej podstawie udało mi się odzyskać zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej na rzecz klienta w postępowaniu likwidacyjnym. Roszczenie to uzasadniałem brakiem specjalistycznej wiedzy po stronie poszkodowanego, bezskutecznym odwoływaniem się od rażąco nieprawidłowej decyzji i nieustosunkowaniem się ubezpieczyciela do meritum sprawy. Z mojego doświadczenia wynika, że taka argumentacja jest skuteczna.

Zatem odszkodowanie może obejmować wydatki na specjalistyczną pomoc, z której poszkodowany skorzystał w trakcie postępowania likwidacyjnego.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: