Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie za przejazdy do placówek medycznych i pomoc osoby trzeciej

Wojciech Drapała30 grudnia 20156 komentarzy

Poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, spowodowanego przez inną osobę, przysługuje odszkodowanie obejmujące również wydatki na przejazdy do placówek medycznych, wizyty lekarskie, rehabilitację itp. oraz zwrot kosztów niezbędnej opieki osób trzecich.

1. Koszty przejazdów
Uprawnionym do odszkodowania w tym zakresie jest sam poszkodowany, nawet jeśli faktycznie nie poniósł tego kosztu, np. dlatego że korzystał z pomocy członka rodziny.

Opisywane odszkodowanie można ustalić w sposób zryczałtowany.

Należy policzyć po prostu łączną liczbę przejechanych kilometrów od własnego miejsca zamieszkania do placówek, w których miały miejsce wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja i inne czynności związane z leczeniem (i z powrotem). Łączny dystans mnożymy poprzez tzw. kilometrówkę – 0,8358 zł/km (a przypadku pojazdów o pojemności silnika do 0,9 cm3 – 0,5214 zł/km).

Na potrzeby wykazania ww. kosztów w postępowaniu wobec ubezpieczyciela praktykuje się sporządzanie oświadczenia, w którym:
– określa się miejsce zamieszkania,
– wskazuje adresy placówek, do których poszkodowany musiała się przemieścić,
– należy pomnożyć odległość razy dwa (droga powrotna),
– należy pomnożyć łączny dystans razy tzw. kilometrówkę 0,8358 zł/km (a przypadku pojazdów o pojemności silnika do 0,9 cm3 – 0,5214 zł/km),
– można załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym poruszał się poszkodowany,
– jeżeli kierowcą pojazdu była inna osoba, należy załączyć również oświadczenie tej osoby.

Jeśli natomiast poszkodowany korzystał z komunikacji publicznej lub taksówki, to oczywiście powinien zbierać wszystkie bilety i paragony.

Należy pamiętać, jeśli poszkodowany przebywał w szpitalu, to odszkodowanie komunikacyjne może obejmować również dojazdy członków najbliższej rodziny w celu odwiedzin.

2. Koszty pomocy osoby trzeciej

Poszkodowanemu, który wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia musi lub musiał korzystać przez pewien czas z pomocy osoby trzeciej, przysługuje odszkodowanie za taką pomoc.

Może obejmować przykładowo:
– asystę przy myciu się, ubieraniu,
– przygotowywanie posiłków,
– pomoc przy poruszaniu się,
– pomoc przy innych czynnościach fizjologicznych,
– dowożenie na wizyty lekarskie i rehabilitację,
– podawanie posiłków itp.

Aby ustalić wysokość odszkodowania, należy policzyć, ile godzin dziennie poszkodowany korzystał z pomocy, pomnożyć razy ilość dni w miesiącu oraz pomnożyć razy średnią stawkę za usługi opiekuńcze w danej gminie (taką informację dotyczącą Twojej gminy z łatwością znajdziesz w Internecie).

Przykładowo: poszkodowany korzysta z pomocy przez dwa miesiące przez 2 godziny dziennie, a stawka w jego gminie za usługi opiekuńcze wynosi 12 zł [2 mc x 31 dni x 2h x 13 zł = 1.612 zł].

W praktyce odszkodowawczej, aby wykazać wobec ubezpieczyciela konieczność korzystania z pomocy osoby trzeciej, stosuje się odpowiednie oświadczenie poszkodowanego i osoby, z której pomocy poszkodowany korzystał. Opisuje się w nim zakres pomocy i przyczyny, z powodu których poszkodowany musiał korzystać z tej pomocy, i przedstawia się wyliczenie.

Gdybyś chciał się dowiedzieć, jakie inne wydatki i koszty związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia obejmuje odszkodowanie komunikacyjne, zapraszam do obejrzenia tego materiału: odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

PS. Odszkodowanie w tym zakresie przysługuje, nawet jeśli poszkodowany faktycznie nie poniósł takich wydatków oraz nawet jeśli taką pomoc świadczyła osoba bliska (np. rodzic, dziecko, małżonek).

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: