Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku

Właściciel pojazdu uszkodzonego przez osobę trzecią, oprócz kosztów naprawy czy kosztów najmu pojazdu zastępczego, może otrzymać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku.

Nie każdy pojazd traci wartość handlową po kolizji.

Przede wszystkim pojazd powinien być nie starszy niż 3 – 6 lat.

Poza tym w przypadku samochodów osobowych i terenowych ustalenie ubytku wartości możliwe jest jeżeli:

  • co do zasady jest to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym,
  • uszkodzenia pojazdu są tego rodzaju, że ich naprawa jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona, czyli po prostu naprawa jest opłacalna,
  • uszkodzone są elementy lakierowane, elementy nadwozia lub rama pojazdu,
  • uszkodzony pojazd jest w dobrym stanie technicznym.

Jak zatem z tego wynika, nie wszystkie pojazdy doznają utraty wartości po kolizji.

Czynnikami wpływającymi na odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku są przede wszystkim:

  • wartość rynkowa pojazdu przed kolizją,
  • liczba miesięcy użytkowania pojazdu,
  • stopień uszkodzenia nadwozia i/lub ramy,
  • całkowity koszt naprawy pojazdu.

Jak łatwo zauważyć, odszkodowanie za za utratę wartości pojazdu po wypadku będzie tym wyższe, im pojazd był droższy, krócej używany i w większym stopniu uszkodzony.

Często się jednak zdarza, że uszkodzony pojazd jest w leasingu.

Wówczas uprawnionym do odszkodowania za utratę wartości jest leasingodawca, ponieważ to on jest jego właścicielem. Wielu leasingodawców jednak pozwala, aby odszkodowanie za utratę wartości pojazdu przypadło leasingobiorcy. W tym celu będziesz potrzebował pełnomocnictwa, aby polubownie odzyskać to odszkodowanie.

Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi Ci lub leasingodawcy wypłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu. Wówczas będziesz mógł założyć sprawę w sądzie.

Jednak musisz pamiętać, że na etapie sądowego dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu samo pełnomocnictwo do odbioru odszkodowania nie wystarczy i musisz mieć cesję wystawioną przez leasingobiorcę. Nie powinieneś się o to martwić, ten dokument leasingobiorcy też wystawiają bez żadnych problemów. W przypadku samochodu, na który otrzymałeś kredyt, a który jest współwłasnością banku, sytuacja jest podobna.

Drugą ważną rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, to że wysokość utraty wartości handlowej najlepiej zlecić rzeczoznawcy samochodowemu, ponieważ samemu jest to dosyć trudne. Wykonanie wyceny kosztuje od 200 do 300 zł. Dzięki wycenie będziesz dokładnie wiedział ile samochód stracił na wartości i o jaką kwotę możesz się ubiegać.

Jak dochodzę tego odszkodowania dla moich klientów, to zawsze wcześniej zlecamy wykonie ekspertyzy.

Tak czy inaczej, możesz spróbować samodzielnie wyliczyć utratę wartości handlowej pojazdu w oparciu o instrukcję Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT (nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku).

Instrukcja określa dokładne zasady ustalania utraty wartości handlowej pojazdów. Dokument ten jest dostępny w Internecie.

W oparciu o ten dokument możesz samemu ustalić wysokość ubytku wartości handlowej w przybliżeniu.

Więcej o odszkodowaniu komunikacyjnym:

Jeżeli Twój pojazd utracił na wartości, napisz do mnie, a ja poprowadzę Twoją sprawę o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?