Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – praktyczne wzory

Często spotykam się z pytaniem, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, co w nim zawrzeć, na co się powołać, jak je uzasadnić.

Odwołanie nie jest sformalizowanym pismem, jego wymogi nie są określone ustawowo, jest tworem praktyki ubezpieczeniowej. Odwołanie pełni funkcję „trochę bardziej rozbudowanego” wezwania do zapłaty. Ma wskazywać na uchybienia przyjęte przy wycenie szkody. Samo uzasadnienie prawne jest mniej istotne.

Ważna rzecz: odwołanie nie zawsze doprowadzi do tego, że ubezpieczyciel przyzna dopłatę odszkodowania, ponieważ i tak większość poszkodowanych poprzestaje na samym kierowaniu odwołań i straszeniu drogą sądową, zamiast złożyć pozew i raz na zawsze zakończyć sprawę w sposób dla siebie korzystny.

Niemniej jednak oddaje do Twojej dyspozycji wzoryodwołań, który możesz uzupełnić samodzielnie. Są one niemal „gotowy do użytku”:

– odwołanie od decyzji o szkodzie całkowitej (kwestionowanie wysokości szkody całkowitej)

– odwołanie od decyzji o szkodzie całkowitej (kwestionowanie szkody całkowitej)

– odwołanie od decyzji o kosztach naprawy

– odwołanie od decyzji o odszkodowaniu za najem pojazdu (jeżeli nie zachodzi szkoda całkowita)

– odwołanie od decyzji o odszkodowaniu za najem pojazdu (przy szkodzie całkowitej)

Każdy ze wzorów zawiera wyeksponowaną istotę nieprawidłowości decyzji – uchybienie, wolne miejsca na dane konkretnej szkody oraz uzasadnienie wraz z przywołanym aktualnym stanowiskiem orzecznictwa.

Zanim przystąpisz do przygotowania odwołania, zapoznaj się z kilkoma zasadami dotyczącymi obliczania odszkodowania za uszkodzenie samochodu.

I. Po pierwsze, ustal czy w przypadku Twojej szkody naprawa pojazdu jest opłacalna czy nie (szkoda całkowita).

II.

Po drugie (jeśli naprawa jest opłacalna), zweryfikuj kosztorys naprawy przedstawiony przez ubezpieczyciela.

Dokładnej weryfikacji cen części nie dokonasz inaczej niż przez konsultację z warsztatem naprawczym lub sklepem z częściami albo wycenę niezależnego rzeczoznawcy, ale samemu możesz dokonać weryfikacji w sposób przybliżony.

Warto pamiętać, że odszkodowanie za naprawę przysługuje, nawet jeśli naprawy faktycznie nie dokonałeś – zakład ubezpieczeń nie może uzależniać wypłaty od przedstawienia faktury czy rachunku za części lub innego dowodu wykonania naprawy.

Przyczyny zaniżonej wypłaty odszkodowania z OC sprawcy za koszty naprawy auta mogę być następujące:

1. zastosowanie w kalkulacji cen części nieoryginalnych, tańszych zamienników (pochodzących od tzw. alternatywnych dostawców)

Jeśli w pojeździe była zamontowana część oryginalna, to przysługuje Ci odszkodowanie za wartość części oryginalnej.

Jeśli na kosztorysie widzisz, że dostawcą danej części nie jest producent Twojego auta (np. jest wpisany Polcar, Intercars, itp.), to znaczy, że przyjęto cenę od tego alternatywnego dostawcy. Choć tu czasem trzeba uważać, bo może się zdarzyć, że na kalkulacji nie ma wpisanego dostawcy,

2. zastosowanie tzw. amortyzacji części (czyli pomniejszenia ich wartość z powodu ich „zużycia”)

Jeśli w kosztorysie znalazłeś adnotację „urealnienie” wartości części np. o 20% czy 60%, to znaczy, że ubezpieczyciel zaniżył wartość części o taki procent (tutaj trzeba uważać, bo takie urealnienie jest zasadne, jeśli konkretna część już wcześniej była uszkodzona).

Ubezpieczyciel nie może dokonać takiego zabiegu przy likwidacji szkody, chyba że zastosowanie części nowych i/lub oryginalnych powoduje wzrost wartości całego samochodu. Jak łatwo się domyślić taka sytuacja może mieć miejsce w zasadzie w odniesieniu do samochodów starszych, powypadkowych, wyeksploatowanych.

3. zaniżenia stawki za prace warsztatu naprawczego

Kwestia stawki jest chyba oczywista, z reguły prawidłową stawką jest 100 zł netto/rbh, a w przypadku ASO – 140 zł netto/h,

Orzecznictwo mówi, że poszkodowany może dowolnie wybrać zakład naprawczy i nie musi szukać warsztatu najtańszego lub oferującego średnie ceny.

4. zaniżenie kosztu materiału lakierniczego

Jeśli na wyliczeniu kosztów naprawy lakierniczej wskazano „odchylenie 50%”, to znaczy, że nie uwzględniono tej części kosztów za lakierowanie (aczkolwiek w wyjątkowych wypadkach, może być to uzasadnione, jeśli konkretna część pojazdu już przed wypadkiem była uszkodzona i wymagała lakierowania,

5. nieuwzględnienie uszkodzeń w pojeździe jako nie mających związku ze szkodą

W tym przypadku pomocne mogą być zdjęcia pojazdów uczestniczących w kolizji, które wykonuje się rutynowo po kolizji.

III.

Po trzecie (jeśli wynajmowałeś pojazd zastępczy), ustal jak określić czas, przez który możesz wynajmować pojazd.

To zagadnienie szczegółowo omawiam w innych wpisach:

Najem przy szkodzie całkowitej

Najem pojazdu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy – cz. 1

Najem samochodu zastępczego. Technologiczny, organizacyjny i rzeczywisty czas naprawy.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu komunikacyjnym:

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?