Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem.

Wojciech Drapała28 września 2015Komentarze (1)

Wiele wskazuje, że od 1 stycznia 2017 roku pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem (z wyjątkiem tramwaju). Sejm przyjął ustawę o zmianach w prawie o ruchu drogowym, oczekuje teraz ona na podpis prezydenta.

Do tej pory pierwszeństwo przysługiwało jedynie pieszemu znajdującemu się na przejściu. Zmiana więc oznacza rozszerzenie pierwszeństwa pieszych.

Jednocześnie ustawa poszerza się zakres obowiązków pieszego: będzie miał on obowiązek zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.

W dalszym ciągu na pieszym będzie spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu na przejściu dla pieszych. Ponadto nadal pieszemu będzie  zabronione m. in.:

– wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

– wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

– przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

 zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

– przebiegania przez jezdnię.

Prawdą jest, że przepis wprowadza pewien automatyzm, sztywność, formalizm.  Może razić sztucznością. Jednak uważam, że dobrze, bo wokół dotychczasowych przepisów nie wyrósł żaden zwyczaj postępowania ani praktyka (a przynajmniej ja tego nie dostrzegłem), co byłoby dowodem wysoko rozwiniętej kultury jazdy i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Ogólnie sformułowany przepis dawał uczestnikom możliwość skorzystania z rozsądku i dostosowania się do konkretnych warunków na drodze. Mogłoby się wydawać, że po kilkudziesięciu latach obowiązywania tego przepisu, jego treść się wykrystalizuje. Tak się nie stało.

Ustawa wprowadza proste zasady: pieszy stoi przed przejściem – > kierowca musi się zatrzymać, pieszy chce przejść przez przejście -> musi się zatrzymać i co do zasady wykonać gest obrócenie głowy w lewo i w prawo (bo ja tak rozumiem obowiązek upewnienie się, który – na marginesie – i tak obowiązywał już wcześniej, bo był konkretyzacją obowiązku zachowania szczególnej ostrożności).

Dlatego w mojej ocenie zmiana jest słuszna – doprecyzowuje (a właściwie ujednoznacznia) obowiązki uczestników ruchu drogowego w tej konfliktogennej sytuacji. Nie powinno być również pretensji i żalu ze strony obywateli, bo skoro obywatele nie potrafili oddolnie ustanowić słusznej, bezpiecznej praktyki postępowania, to ustawodawca zrobił to za nich odgórnie i arbitralnie.

Zapraszam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli masz odmienne zdanie.

W czym mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz indywidualnej oceny we własnej sprawie? Napisz lub zadzwoń i dowiedz się jak, mogę Ci pomoc.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: