190 000 zadośćuczynienia na podstawie ugody sądowej

W grudniu 2018 roku przed Sądem Okręgowym dla Warszawy – Pragi, w drodze ugody sądowej zakończyliśmy sprawę zapłaty łącznej kwoty 190.000 zł zadośćuczynienia dla Klienta Kancelarii.

W 2010 roku Klient był uczestnikiem wypadku samochodowego.

Sprawca zdarzenia umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu niedozwolonym wyprzedzał inne pojazdy, przekraczając linię ciągłą oddzielającą pasy ruchu i poruszając się w czasie manewru lewym pasem ruchu czym zmusił Powoda do gwałtownego zjechania na prawe pobocze, gdzie Powód stracił panowanie nad pojazdem i po zjechaniu na lewy pas ruchu uderzył w nadjeżdżający z przeciwka samochód, a następnie wjechał do rowu po lewej stronie jezdni, gdzie uderzył w przydrożne drzewo.

W wyniku zdarzenia Powód doznał urazu wielonarządowego, krwotoku wewnętrznego, wstrząsu pourazowego, stłuczenia mózgu, śpiączki mózgowej, pęknięcia śledziony (skutkującego jej wycięciem), złamania trzonu kości promieniowej lewej z przemieszczeniem i mnogich złamań kości twarzoczaszki, wybicie zębów siekaczy górnych. Powód  przebywał na zwolnieniu lekarskim przez prawie rok. Powód musiał poddać się czasochłonnemu i uciążliwemu procesowi leczenia, łącznie przeszedł 5 pobytów w szpitalu i 6 operacji.

Postępowanie karne w sprawie trwało 7 lat. Ostatecznie po dwóch wyrokach uchylających poprzednie wyroki Sąd prawomocnie skazał sprawcę wypadku.

Po wydaniu wyroku karnego zakład ubezpieczeń przyznał naszemu Klientowi m. in. 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poszkodowany otrzymał również kwotę 25.000 zł tytułem nawiązki bezpośrednio od sprawcy.

Na etapie przedąsądowym wnioskowaliśmy o zapłatę na rzecz Klienta kwoty 170.000 zł (do łącznej kwoty 220.000 zł). Ubezpieczyciel zaproponował dopłatę dodatkowych 55.000 zł (do łącznej kwoty 105.000 zł zadośćuczynienia), na co nie wyraziliśmy zgody i w imieniu Klienta roku skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. W pozwie domagaliśmy się m.in. zapłaty 150.000 zł zadośćuczynienia uzupełniającego (czyli dopłaty do 200.000 zł zadośćuczynienia). Po pierwszej rozprawie przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi ubezpieczyciel zaproponował negocjacje ugodowe. W rezultacie negocjacji, na życzenie Klienta, zakończyliśmy sprawę ugodą sądową opiewającą na kwotę 140.000 zł. Co oznaczało dopłatę do łącznej kwoty 190.000 zł zadośćuczynienia i zwrot kosztów postępowania od zakładu ubezpieczeń.