Ponad 110 000 zł dodatkowej rekompensaty na podstawie wyroku sądowego

Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu 2022 r. zasądził od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta 78 000,00 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, ponad 7 000,00 zł tytułem odszkodowania oraz blisko 20 000,00 zł odsetek za opóźnienie, a ponadto zwrócił prawie 8 000,00 zł kosztów postępowania. Sprawa jest prawomocna.

W grudniu 2013 r. Powód był uczestnikiem wypadku samochodowego.

Sprawca zdarzenia naruszył zasady bezpieczeństwa w ten sposób, że nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i uderzył w tył pojazdu Powoda. Pojazd sprawcy zdarzenia był ubezpieczony w zakresie polisy OC u pozwanego.

W następstwie wypadku Powód doznał licznych obrażeń ciała w postaci urazu wielomiejscowego, bolesności miednicy, przedramienia lewego i kręgosłupa szyjnego, złamania trzonu kości promieniowej, złamania wyrostku rylcowatego lewego, złamania gałęzi górnej kości łonowej prawej, otarcia naskórka czoła, podbiegnięcia krwawego klatki piersiowej, krwiaka ramienia lewego oraz skręcenia kręgosłupa szyjnego.

Pozwany uznał własną odpowiedzialność co do zasady, jednak w naszej ocenie zaniżył dochodzone roszczenia.

Na etapie przedsądowym towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło Powodowi kwotę 12.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę oraz część odszkodowania.

Uznaliśmy, że wypłacona dobrowolnie kwota tytułem zadośćuczynienia jest skrajnie zaniżona, a wobec dalszej odmowy dopłaty wystąpiliśmy o pozostałą część. Nasza okazała się słuszna ocena, a reprezentacja sądowa skuteczna. Sąd jak ww. przyznał niemal 90% żądanej w pozwie kwoty.