Z coraz większym spokojem otwieram koperty…

Z coraz większym spokojem otwieram koperty sądowe z opiniami biegłych w sprawach odszkodowawczych (te koperty łatwo rozpoznać, bo są trochę bardziej opasłe 🙂 ).

Mam na myśli oczywiście opinie w sprawach szkód samochodowych.

Dlaczego jestem o nie spokojny?

Ponieważ biegli wydają opinie rzetelne, fachowe, korespondujące z aktualnym orzecznictwem, a co najważniejsze – potwierdzające stanowisko procesowe moje i moich klientów.

Tak było i tym razem: biegły nie miał wątpliwości, że poszkodowany mógł naprawić auto z zastosowaniem części oryginalnych i nowych, choć ubezpieczyciel twierdził stanowczo, że samochód należy naprawić na częściach „dobrej jakości” spoza dystrybucji ASO, że poszkodowany nie może stosować części najdroższych, że jego samochód jest już kilkuletni, że naprawa nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego … bla, bla, bla 🙂

Taka opinia biegłego jest w sprawie rozstrzygająca i niemal niepodważalna.

Więcej o odszkodowaniu komunikacyjnym:

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?