Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również nieświadomemu krzywdy

Dzisiejsze wydanie pewnego poczytnego dziennika omawia bardzo ciekawe orzeczenie SN.

Stan faktyczny:

– 17 – letnia pasażerka ucierpiała w wypadku drogowym, spowodowanym przez jej kolegę – kierującego samochodem,

– doznała bardzo rozległych obrażeń, od chwili wypadku przebywa w śpiączce, jest w stanie wegetatywnym,

– ma nikłe szanse na wybudzenie się,

Problem prawny, jaki się zrodził na gruncie zarysowanego stanu faktycznego (w dosyć dalekim uproszczeniu), odnosi się do kwestii, czy i w jakim zakresie poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę (czyli zasadniczo za cierpienie fizyczne i psychiczne), jeżeli de facto nie jest w stanie pojąć i odczuć tej krzywdy.

O kontrowersyjności zagadnienia świadczą orzeczenia, które zapadały w opisanej sprawie: sąd I instancji zasądził poszkodowanej 250.000 zł, sąd II instancji – 500.000 zł, a Sąd Najwyższy – 700.000 zł.

Sąd I instancji stwierdził, że pełnej kwoty zadośćuczynienia poszkodowana będzie mogła domagać się dopiero po wybudzeniu. Sąd II instancji uznał natomiast, że o krzywdzie decydują czynniki obiektywne i porównał tę krzywdę do krzywd innych osób w spraw podobnych.

Sąd Najwyższy potwierdził zapatrywania sądu II instancji, jednak zasądził wyższą kwotę z uwagi na ogólną tendencję do aprecjacji zdrowia ludzkiego.

Wyrok Sądu Najwyższego może budzić pewne zastrzeżenia.

Dotyka fundamentalnych kwestii:

czy zadośćuczynienie sprowadza się do rekompensaty za obiektywnie określony uszczerbek na zdrowiu czy powinno odnosić się do wpływu uszczerbku ma indywidulaną sytuacją poszkodowanego? Jak ważne są odczucia poszkodowanego?

Przykładowo utrata zdrowia przez młodego, dobrze zapowiadającego się zawodowego sportowca może uchodzić za bardziej krzywdzącą niż u innych osób. jakkolwiek tragedia poszkodowanej w opisanej sprawie jest bezdyskusyjna.

Po drugie, choć tragedia poszkodowanej w opisanej sprawie jest bezdyskusyjna, warto wspomnieć o naczelnej, kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia, jaką jest pomoc w przezwyciężeniu przykrych doznań.

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?