Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy (a właściwie posiadacza pojazdu – jeżeli mówimy o OC komunikacyjnym) jest czynnością prostą, niesformalizowaną. Poszkodowani w większości przypadków mogą jej dokonać samodzielnie, więc temu zagadnieniu nie trzeba poświęcać dużo czasu.Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Poniżej zamieszczam kilka uwag dotyczących zgłoszenia.

Jeżeli tak wolisz, z materiałem możesz się zapoznać słuchając kolejnego odcinka mojego podcastu:

 

 

1. Zgłoszenie szkody z OC sprawcy powoduje rozpoczęcie tzw. postępowania likwidacyjnego, czyli postępowania w ramach którego ubezpieczyciel ma zlikwidować szkodę.

2. Zgłoszenia można dokonać na różne sposoby, np. na piśmie lub telefonicznie. Jeżeli dokonujemy tego telefonicznie, to i tak zazwyczaj nie unikniemy konieczności przekazania ubezpieczycielowi różnych dokumentów.

3. Jeżeli ja w imieniu mojego klienta zgłaszam szkodę w np. w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, to robię to w formie pisemnej i jeżeli jest taka możliwość, to wysyłam zgłoszenie z załącznikami na adres e-mail zakładu ubezpieczeń. Wzór takiego zgłoszenia znajdziesz poniżej.

4. Do takiego zgłoszenia dołączam praktycznie całą dokumentację lekarską. Czyli zaświadczenia od lekarzy, historię leczenia, zwolnienia lekarskie, rachunki, paragony i faktury za leki i wizyty lekarskie oraz badania. Do zgłoszenia można też dołączyć zestawienie przejazdów do placówek medycznych z wyliczeniem przejechanych kilometrów i kosztami z tego wynikającymi. Jeżeli poszkodowany korzystał z opieki osoby trzeciej, to można dołączyć oświadczenie opiekuna lub po prostu opisać w zgłoszeniu zakres i czas świadczonej opieki.

5. Oczywiście nie można zapomnieć o podstawowych danych jaka data szkody, dane personalne poszkodowanego, numer polisy, a w przypadku zgłoszenia szkody komunikacyjnej – numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

6. W zgłoszeniu szkody możesz przedstawić w jakiej wysokości domagasz się odszkodowania i/lub w jakiej wysokości domagasz się zadośćuczynienia.

I tutaj ważna rzecz: jeżeli po wypłacie żądanej przez Ciebie kwoty uznasz, że kwota jest niewystarczająca, możesz domagać się dopłaty (np. w międzyczasie poniosłeś dodatkowe wydatki na leczenie).

7. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Ten termin może być przedłużony do maksymalnie 90 dni, jeżeli w w tym czasie nie można było ustalić odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. Zatem, jak widzisz, zakład ubezpieczeń musi przeprowadzić postępowanie likwidacyjne w podanych terminach.

8. A co więcej musi to zrobić niezależnie od toczącego się postępowania karnego czy postępowania w sprawie o wykroczenie. W ramach tego postępowania ubezpieczyciel musi ustalić okoliczności zdarzenia, własną odpowiedzialność oraz wysokość roszczeń przysługujących poszkodowanemu. Zakład ubezpieczeń nie może więc biernie oczekiwać na wynik postępowania sądowego. Może natomiast czekać na wyrok sądu, tylko jeżeli jest to niezbędne do ustalenia jego odpowiedzialności. Taka sytuacja może wystąpić w sprawach wyjątkowo skomplikowanych i spornych. Jak zatem z tego wynika ze zgłoszeniem szkody nie trzeba czekać np. do wyroku sądu karnego.

 

9. Ze zgłoszeniem szkody nie musisz też czekać do zakończenia leczenia. Jeżeli dokonałeś zgłoszenia szkody, a jakiś czas potem pojawiły się nowe okoliczności, np. kontynuujesz leczenie lub rehabilitację, przeszedłeś operację w szpitalu, wykonujesz badania lub postawiono u Ciebie pełniejszą diagnozę zdrowotną bądź poniosłeś nowe wydatki związane z leczeniem, to może później uzupełnić zgłoszenie szkody, a ubezpieczyciel musi je rozpatrzeć.

 10. Ja osobiście zazwyczaj zalecam nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody z OC i nie odkładać tego np. na lata. Im wcześniej zgłosisz szkodę, tym szybciej otrzymasz odszkodowanie (tzw. kwotę bezsporną). Wcześniej też zacznie biec termin odsetkowy. Poza tym im bliżej daty szkody, tym więcej istotnych okoliczności pamiętasz. Z biegiem czasu okoliczności istotne np. dla zadośćuczynienia za krzywdę mogę ulec zatarciu w pamięci.

11. Na koniec jeszcze dodam, że w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej zazwyczaj nie ma potrzeby powoływania i wyjaśniania podstaw prawnych składanych roszczeń. Najważniejsze jest wskazanie okoliczności faktycznych stanowiących o szkodzie i krzywdzie w Twoim konkretnym przypadku.

12. We wcześniejszych wpisach mówiłem o roszczeniu o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i o roszczeniu o zadośćuczynienie za krzywdę. Zajrzyj koniecznie do tych wpisów, jeżeli chcesz przygotować zgłoszenie szkody z OC sprawcy w sprawie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

13. Powyżej zamieściłem przykładowe zgłoszenie szkody z OC sprawcy.

 

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?