Odpowiedzialność zarządcy drogi – podstawowe informacje

Na pewno nie raz zastanawiałeś się, czy i od kogo przysługuje Ci odszkodowanie za dziurę w drodze z powodu uszkodzenia zawieszania pojazdu. Zapraszam do lektury wpisu – pomoże Ci ocenić sytuację prawną, jeżeli doznałeś szkody ze strony zarządcy drogi.

1. Co obejmuje odpowiedzialność zarządcy drogi?

Typowymi szkodami, w których może występować odpowiedzialność zarządcy drogi, są:

– szkody spowodowane najechaniem autem lub wejściem pieszego na ubytki jezdni lub chodnika,

– szkody spowodowane zaniedbaniami polegającymi na nieusunięciu śniegu i zlodowaceń,

– szkody spowodowane zanieczyszczeniami jezdni, np. utrzymującymi się na drodze plamami oleju,

– szkody spowodowane nieumieszczeniem znaku, np. ostrzegającego o możliwości wtargnięcia zwierząt.

2. Jakie obowiązki spoczywają na zarządcy drogi?

Zarządca drogi ma m. in. następujące obowiązki:

– utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich (czyli np. mosty i tunele), urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (w szczególności znaki drogowe),

– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

3. Kto jest zarządcą drogi publicznej?

drogi krajowej (w tym autostrady, chyba że eksploatacja autostrady została przekazana spółce prywatnej bądź drogowej spółce specjalnego przeznaczenia) – GDDKiA,

drogi wojewódzkiej – zarząd województwa,

drogi powiatowej – zarząd powiatu,

drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent)

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

4. Kto jest zarządcą drogi nie będącej drogą publiczną?

Zarządcą drogi, która nie ma statusu drogi publicznej (drogi wewnętrznej), mogą być różne podmioty. Przykładowo zarządcą drogi osiedlowej może być spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkańców. Jeżeli szkoda miała miejsce na parkingu supermarketu, zarządcą drogi może być właściciel sklepu.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł „Odpowiedzialność od zarządcy drogi”, to zapraszam do zapoznania się z wpisem, gdzie omawiam różne sprawy o odszkodowanie od zarządcy drogi i do wpisu o wygranej naszej kancelarii w sporze z zarządcą drogi 

Data opublikowania:
Data ostatniej aktualizacji:
W czym mogę Ci pomóc?