Wojciech Drapała

adwokat

Specjalizuję się w prawie ubezpieczeń, odszkodowań i postępowaniu cywilnym. Reprezentuję ubezpieczonych i poszkodowanych przed ubezpieczycielami i sądami. Stawanie przeciwko dużym i czasami tylko na pozór dobrze przygotowanym do obrony swojego stanowiska przedsiębiorstwom, do jakich należą ubezpieczyciele, jest dla mnie przyjemnością i pasją (tym większą, jeśli robię to skutecznie).
[Więcej >>>]

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Odszkodowanie powypadkowe i odszkodowanie komunikacyjne za szkody rzeczowe i na osobie

Wojciech Drapała01 września 201613 komentarzy

Odszkodowanie komunikacyjne (odszkodowanie powypadkowe) odnosi się do szkód spowodowanych ruchem pojazdów.

Może wynikać z polisy dobrowolnej – AC lub NNW (chroni sprawcę od szkód spowodowanych we własnym majątku) albo z polisy obowiązkowej OC (dotyczy szkód spowodowanych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu). I właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy materiał.

Więcej o NNW dowiesz się z tych materiałów: wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Najogólniej rzecz ujmując, odszkodowanie komunikacyjne – odszkodowanie powypadkowe może wynikać ze szkody rzeczowej i/lub szkody na osobie.

I. Szkody rzeczowe – dotyczą uszkodzeń pojazdu i innych rzeczyodszkodowanie komunikacyjne

W związku z uszkodzeniem (zniszczeniem) pojazdu można mówić o następujących wydatkach i kosztach, które podlegają rekompensacie poprzez odszkodowanie komunikacyjne z OC (odszkodowanie powypadkowe).

Zaliczamy do nich:

1. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jeżeli naprawa jest opłacalna, to obejmuje koszty naprawy. Jak ustalić koszty naprawy, dowiesz się z tego materiału: odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

2. Jeśli naprawa jest nieopłacalna (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu sprzed szkody), otrzymasz odszkodowanie za szkodę całkowitą, czyli różnicę pomiędzy wartością auta sprzed szkody a po szkodzie.

3. Odszkodowanie powypadkowe za najem pojazdu zastępczego. Jeżeli naprawa pojazdu jest opłacalna, przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne za najem za okres potrzebny do naprawy.

4. Jeżeli naprawa pojazdu jest nieopłacalna (szkoda całkowita), wówczas przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne, które obejmuje koszt najmu pojazdu od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo kilka dni na zakup nowego samochodu i zagospodarowanie pojazdu.

5. Odszkodowanie komunikacyjne  za utratę wartości handlowej pojazdu, dotyczy ono  pojazdów nie starszych niż 3-6 letnie. Więcej tutaj: odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu po wypadku

6. W związku z uszkodzeniem i zniszczeniem samochodu mogą pojawić inne wydatki, które podlegają zwrotowi, można zaliczyć do nich np. wydatek na holowanie pojazdu, wydatek na przechowanie pojazdu zniszczonego itp.

7. Do wydatków pozostałych można również zaliczyć np. wydatek na opinię rzeczoznawcy samochodowego (np. wycena kosztów naprawy) oraz koszt związany z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem innych rzeczy w wypadku czy kolizji (np. zniszczenie odzieży, telefonu komórkowego itp.).

II. Szkody na osobie

Pozostała grupa szkód to szkody na osobie.

Wśród szkód osobowych możemy wyróżnić szkody w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz szkody śmiertelne.

Każda z tych kategorii dzieli się z kolei na szkodę majątkową (odszkodowanie) i szkodę niemajątkową (zadośćuczynienie).

1. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest naruszenie integralności fizycznej człowieka, np. złamanie ręki, uszkodzenie narządów wewnętrznych, ale również samo naruszenie powłoki cielesnej (rozcięcie skóry), skręcenie kręgosłupa czy zwichnięcie ręki, jak również np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej).

a. odszkodowanie

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje za szkodę majątkową. Mówiąc w uproszczeniu są to wydatki i koszty poniesione na leczenie.

Możemy zaliczyć do nich m. in.:

 • wydatki na pobyt w szpitalu, lekarstwa,
 • koszty przejazdów do placówek medycznych z miejsca zamieszkania,
 • koszty niezbędnej pomocy osoby trzeciej, przy czym odszkodowanie przysługuje również, jeżeli opieka świadczona jest bezpłatnie przez członka rodziny poszkodowanego,
 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty nabycia protez i innych specjalistycznych aparatów i urządzeń (np. kul, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego).

Ponadto, poszkodowany może również żądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, np. na zabieg operacyjny. Co więcej, odszkodowanie powypadkowe obejmuje również utracone korzyści, w tym utracone zarobki oraz prawo do renty.

Jak widać, odszkodowanie dotyczy ściśle określonych kwot.

Inaczej jest przy szkodzie niemajątkowej, za która przysługuje zadośćuczynienie.

b. zadośćuczynienie

Szkodą niemajątkową, czyli krzywdą są ujemne przeżycia związane z dolegliwościami powypadkowymi, głównie ból i cierpieniami fizycznymi i psychicznymi.

Krzywda jest rekompensowana w postaci zadośćuczynienia. Jest roszczeniem osobnym i niezależnym od odszkodowania, o którym mówiłem wcześniej.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać w szczególności:

 • rodzaj i charakter doznanego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych,
 • stopień natężenia cierpienia
 • czas trwania cierpień
 • ujemne skutki zdrowotne,
 • czas trwania negatywnych skutków zdrowotnych
 • nieodwracalność następstw urazu zdrowotnego

Przykład: jeżeli poszkodowany doznał urazu kręgosłupa, musi nosić przez pewien czas kołnierz ortopedyczny, odczuwa ból, ma wizyty u lekarza, ponosi krzywdę.

Nie będę się rozpisywał o zadośćuczynieniu za krzywdę, dużo więcej dowiesz się o tym tutaj: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

2. Odszkodowanie powypadkowe za szkody śmiertelne

Roszczenia za szkody śmiertelne przysługują osobom najbliższym osobom zmarłym w wypadkach.

W ramach tych szkód, podobnie jak przy urazach, znajdują się szkody majątkowe (za które przysługuje odszkodowanie) i szkody niemajątkowe (za które przysługuje zadośćuczynienie).

Odszkodowanie komunikacyjne (i zadośćuczynienie) za szkody śmiertelne omawiam w innym materiale.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 569 435e-mail: sekretariat@wdrapala.pl

{ 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki 2 września, 2016 o 11:09

Bardzo fajne nagranie!

Odpowiedz

Wojciech Drapała 3 września, 2016 o 14:08

Dziękuję, Panie Mecenasie!

Odpowiedz

Katarzyna 2 września, 2016 o 18:14

Dziś otrzymałam informację z PZU, że w pojeżdzie zachodzi szkoda całkowita, przy czym wartość przed szkodą wyliczyli na kwotę 7.400, po szkodzie na 4.900. Czy PZU ma obowiązek zabrać mój wrak? Czy mogę oddać auto do kasacji, gdzie otrzymam 500 zł i dochodzić od PZU zapłaty wartości 6.900?

Odpowiedz

Wojciech Drapała 12 września, 2016 o 20:04

Ubezpieczyciel nie ma takiego obowiązku. Ubezpieczyciel pomniejszy wypłatę o wartość rzeczywistą pozostałości.

Odpowiedz

Mikołaj 6 września, 2016 o 14:14

Dzień dobry Panie Wojciechu,
jak często poszkodowany otrzymuje z góry całą sumę potrzebną na koszty leczenia? Jak długo trwa taka procedura?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Wojciech Drapała 26 listopada, 2016 o 13:39

W praktyce zdarza się to raczej rzadko. Ubezpieczyciel ma miesiąc na wydanie decyzji i wypłatę.

Odpowiedz

Klaudia 28 listopada, 2016 o 11:03

Czy dzień po wypadku komunikacyjnym po wizycie u lekarza można zgłosić się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ?

Odpowiedz

Wojciech Drapała 30 listopada, 2016 o 12:10

Tak, oczywiście.

Odpowiedz

Łukasz 2 grudnia, 2016 o 05:06

Przykład PZU uderzenie samochodu dostawczego-cieżarowego ważącego zgodnie z danymi z dowodu rejestracyjnego 2 razy tyle w tył stojącego na skrzyżowaniu samochodu osobowego.W osobowym zniszczony tył pojazdu łącznie z podłogą bagażnika i złamanym przy uderzeniu fotelem kierowcy,drzwi za kierowcą po zderzeniu nie dały się otworzyć.Dział szkód majątkowych bez problemu uznał wszystkie uszkodzenia i wypłacił całość kosztów na naprawę
Odmowa wypłaty czegokolwiek łącznie z kosztem dojazdu na sor gdzie zdiagnozowano skręcenie kręgosłupa szyjnego,zalecono kołnierz i leki które zostały oczywiście wykupione i za które PZU nie zwróciło nic bo nie pozostaje to w związku przyczynowo skutkowym z wypadkiem,nie jest normalnym następstwem szkody za dojazdy na zlecone przez nich badania również odmówiono zwrotu.Odpowiedzi z wywiadu z pacjentem przekazane nam przez PZU nie pokrywają się z tymi zawartymi w naszej dokumentacji medycznej jak i udzielonymi lekarzowi przez nas.Na miejscu w wulgarny sposób lekarz odmówił potwierdzenia zgodności tego co wpisał z tym co zostało mu podane.Po przekazaniu dokumentacji z likwidacji szkody wiemy już doskonale dlaczego…Oględzin samochodu sprawcy nie przeprowadzono co potwierdzono nam na piśmie a w przekazanej dokumentacji z procesu likwidacji szkody jedyny zakres uszkodzeń samochodów podał sprawca w oświadczeniu które to PZU przekazało nam po ręcznym i nieumiejętnym usunięciu z niego części danych u niego pęknięta ramka rejestracji u nas odblask na klapie co jest oczywiście kompletna bzdura mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia jak i kosztorys naprawy sporządzony przez nich.
Uzasadnienie PZU:
Na podstawie danych dotyczących charakteru kolizji i zakresu uszkodzeń pojazdu z lekarskiego punktu widzenia brak jest wystarczających podstaw do stwierdzenia, iż u poszkodowanej w trakcie krytycznego zdarzenia komunikacyjnego doszło do powstania obrażeń kręgosłupa szyjnego. Lokalizacja i zakres uszkodzeń pojazdu, wskazują na to, że w trakcie kolizji nie mogło dojść do gwałtownego oddziaływania znacznych sił bezwładności na ciało znajdującej się w tym
pojeździe poszkodowanej, które ewentualnie mogłyby spowodować wystąpienie u ww. jakichkolwiek obrażeń ciała w mechanizmie pośrednim lub bezpośrednim. Mogące być wynikiem kolizji przemieszczenie poszczególnych części ciała ww. nie mogło wykraczać poza zakres fizjologicznej reakcji kompensacyjno- adaptacyjnej jej ustroju. Na podstawie analizy dokumentacji brak podstaw do orzeczenia uszczerbku na zdrowiu w związku z kolizją drogową. Zwolnienie lekarskiem medycznie nie zasadne,koszty leczenia niezasadne z powodu braku zmian pourazowych, nie wymagała specjalnych środków transportu. Nie wymagała opieki i rehabilitacji.
Nobel w dziedzinie fizyki dla orzeczników PZU

Odpowiedz

Łukasz 2 grudnia, 2016 o 05:09

Dodam tylko ze badania lekarskie pzu przeprowadziło prawie dwa miesiące po szkodzie

Odpowiedz

Andrzej 17 grudnia, 2016 o 09:30

Witam Panie Mecenasie,
03.11.2016 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu ( gdy jechałem rowerem do pracy uderzył we mnie samochód: wyjeżdżał z drogi podporządkowanej), w wyniku którego zniszczony został mój rower notabene zakupiony 3 miesiące wcześniej, a ja przeszedłem zabieg chirurgiczny. Moje pytanie zatem brzmi: czy i jakiej kwalifikacji odszkodowania mogę się domagać z polisy sprawcy?

Odpowiedz

Wojciech Drapała 3 stycznia, 2017 o 11:42

Może się Pan domagać odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odpowiedz

Anna 13 lutego, 2018 o 18:44

Witam ,
na koniec roku mieliśmy z rodziną wypadek-wjechał w nas pan po spożyciu-tendencja spadkowa.Do firmy Interrisk- oc sprawcy została zgłoszona szkoda,jechaliśmy autem Mercedes V-klasa V230TD 97r..Auto było oczkiem w głowie męża-jak na 97 r. miało nie duży przebieg 244tys,certyfikat autentyczności,brak śladów korozji,nowe opony,wszystko wymienione,doinwestowane i firma wypłaciła nam 3500tys.zł(wycenione na 4800 a wrak na 1300,naprawa na 31tys)jako szkoda całkowita,gdzie taki podobny model znaleźliśmy na portalach aukcyjnych za 15tys. Dodatkowo był przewożony towar,w związku z prowadzeniem działalności,który został uszkodzony(są paragony).Był rzeczoznawca,porobił zdjęcia samochodu,towaru w aucie ,paragonów ale okazało się,że towar nie został ujęty w wycenie auta i nie chcą zwrócić za niego pieniędzy.Towar był kupiony za pieniądze inwestora ,panu u którego aktualnie mąż miał zlecenie.Dostarczyliśmy im też rachunek za holowanie pojazdu na kwotę 670 zł i też nie otrzymaliśmy całego zwrotu za to.Napisaliśmy odwołanie od ich wyceny,
-że nie zgadzamy się z nią i chcemy dopłaty do samochodu,
-że nie mają ujętych materiałów przewożonych w wycenie,
-że mają źle parametry samochodu wpisane w wycenie,
– że przebieg mają wpisany 500tys.(widnieje to nawet w vininfo),
– że nie mają wypłacone całej kwoty za holowanie(nawet wysłałam im rozporządzenie o stawkach jakie u nas obowiązują).Nie chcą zwrócić reszty ,nawet rzeczoznawca,który robił zdjęcia nie dostarczył im wszystkiego,nie mają niby zdjęć rachunków,zniszczonego materiału i opisu tego co zostało zniszczone.Gdzie byłam przy tym jak robił zdjęcia i to wszystko opisywał.Dodatkowo teraz po ponownym dostarczeniu paragonów uszkodzonego towaru i zdjęcia napisali,że jest to za mało i powołali się na art.6kc.Co możemy jeszcze zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Drapała Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@wdrapala.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: